Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I ett internt dokument som Expo Idag har tagit del av framgår partisekreteraren Björn Söders förslag på stadgeändringar som kommer att läggas på landsdagarna. I stadgarna ska man nu fastslå att Sverigedemokratisk ungdom, och Fädernas kyrka samt SD-kvinnor tillhör partiet:

"Partiet ges också rätten att faställa stadgar för de organisationerna, vilket borde ses som naturligt då organisationerna ingår i partiet", står det i förslaget.

I september utbröt en hätsk diskussion kring SDU:s idéprogram. Sverigedemokraternas vice-gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, kallade det ett "ideologiskt haveri". Riksdagsledamoten Richard Jomshof gick så långt att han ifrågasatte om SDU delar Sverigedemokraternas "grundläggande principer".

Sverigedemokraternas ungdoms vice ordförande, William Hahne, är fåordig om förslaget till Landsdagarna.

– Vi har hört om det och håller på att kolla på det. Jag har ingen mer kommentar, säger han.

Förslaget innebär att Sverigedemokratisk ungdom förlorar sin automatiska rösträtt på samtliga nivåer i partiet.

"SDU:s automatiska rösträtt för förbundsordförande avskaffas. Det är inte självklart att förbundsordföranden ska ha automatisk rösträtt på partiets Landsdagar".

SDU ska även förlora sitt inflytande i partistyrelsen:

"SDU:s förbundsordförandes rösträtt i partistyrelsen tas bort. SDU:s förbundsordförande får därmed kandidera som övriga och väljas av Landsdagarnas ombud." och "Automatisk kallelse till SDU:s vice ordförande tas bort".

Förslaget gäller även för Sverigedemokraternas valkonferens där bland annat partiets listor med kandidater till valen sätts.

"SDU:s automatiska rösträtt för förbundsordförande avskaffas."

Gällande distriktsstyrelsen föreslår man:

"SDU:s distriktsordförande rösträtt i styrelsen tas bort."

Och gällande partiets kommunföreningar:

"SDU:s ordförandes, på jämförbar nivå, rösträtt i styrelsen tas bort".

Det var på landsdagarna 2003 i Trollhättan som Sverigedemokraterna när Jimmie Åkesson var ordförande i SDU beslutade att ungdomsförbundet skulle få rösträtt i samtliga styrelser. 2009, när Erik Almqvist ledde ungdomsförbundet utvidgades SDU:s inflytande genom att det fick rösträtt på landsdagarna. Nu vill partiet alltså slopa dem.

De här stadgorna tillkom 2003, varför var det bra då men inte nu?

– Man kanske ville prova den modellen. Nu har det gått tio år och nu har man ventilerat det. Jag vet faktiskt inte, säger Linus Bylund, Sverigedemokraternas stabschef och Jimmie Åkessons pressekreterare.

Linus Bylund uppger att han inte deltagit i diskussionerna kring stadgeändringarna.

– Jag vet inte vad som ligger bakom det förslaget. Men det kan vara rimligt att de som styr över en organisation är medlemmar och i egenskap av det styr organisationen. Det kan vara grundtanken, säger han.

Med Gustav Kasselstrand som förbundsordförande för Sverigedemokratisk ungdom har det varit en frostig relation mellan moderpartiet och ungdomsförbundet. Flera gånger har SD-toppar hamnat i öppen konflikt med SDU.

Det har varit spänt mellan moderpartiet och SDU. Är det därför förslagen lagts?

– Jag har ingen aning, säger Bylund.

Om förslagen går igenom innebär det en jättestor förändring i SDU:s inflytande?

– Det är en bedömning du gör och det kan man tycka.

Hur ställer Åkesson sig till förslaget?

– Jag vet inte och vill inte spekulera i det.

Kan jag få svar från honom?

– Just nu kan du inte få det. Jag vet inte när du kan få det. Det handlar om någon vecka i så fall. Jag vet inte varför det skulle vara intressant för oss heller faktiskt.