Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mattias Karlsson bekräftade på tisdagen att partiets medlemsutskott föreslår att Gustav Kasselstrand och William Hahne ska uteslutas ur Sverigedemokraterna, tillsammans med ytterligare sex personer. Förslaget kom inte som en överraskning, då medlemsutskottets ordförande Magnus Olsson tidigare sagt att han tänker föreslå att SDU-topparna utesluts.

Gustav Kasselstrand och William Hahne har varit upprörda över att Magnus Olsson i ett tidigt skeende tagit ställning offentligt och menar att det tyder på att allt rört sig om en "skenprocess".

Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson har sagt till Expressen att förslaget om uteslutningarna handlar om en samlad bild.

- Det handlar bland annat om att man låtit aktivister från radikala extremistgrupper bli medlemmar och delta på aktiviter i SDU, att man kritiserat nolltoleransen mot extremism på olika sätt, säger Karlsson till Expressen på tisdagen och uppger att det rör sig om 15 till 20 punkter som får medlemsutskottet att göra en sammantagen bild av att Gustav Kasselstrand och William Hahne bör uteslutas ur Sverigedemokraterna.

Karlsson hänvisar bland annat till ett mejl som läckt från Gustav Kasselstrands epostkonto.

I mejlet framgår det att Fredrik Hagberg, som är en av Nordisk ungdoms företrädare, tagit kontakt med ungdomsförbundet i samband med att ett massmejl gått ut till medlemmar om en SDU-aktivitet i oktober 2012. Hagberg uppger i mejlet att han är stödmedlem i SDU och samtidigt aktiv i Nordisk ungdom. Kasselstrand i sin tur kommenterar uppgifterna om Hagberg i ett mejl till William Hahne.

"Okej. Det finns allt möjligt folk som är medlemmar i både SD och SDU. Så länge man endast är passiv och anonym så tycker jag inte vi behöver vidta åtgärder som riskerar skapa media eller ens interna diskussioner".

Mattias Karlsson säger att medlemsutskottet genom utredningen om uteslutningarna ska säkerställa att nolltoleransen mot extremism gäller alla, även för högre företrädare inom ungdomsförbundet.

SDU-ordföranden har på ungdomsförbundets hemsida publicerat vad han anger är anklagelsepunkterna mot honom och bemött dem:

En anledning till att utesluta Gustav Kasselstrand är den kampanjfilm som SDU lanserade i maj 2014. Filmen var slående lik den rasideologiska franska organisationen Génération Identitaires kampanjfilm "Decleration of war" . Kasselstrand påstår i sitt försvar att hans producent aldrig sett Génération Identitaires film och att han dessutom diskuterat filmen via epost med Mattias Karlsson innan den släpptes och fått godkännande att lansera filmen efter EU-valet.

I mejlet skriver Karlsson angående filmen:

"Kan försäkra dig att det inte är vår mening att jävlas eller göra er ledsna och vi tycker att det är tråkigt att det blir så. Ett av problemen är att vi nästan alltid ställs inför fullbordat faktum/färdiga produkter. Mycket av dylika kontroverser hade sannolikt kunnat undvikas om vi fick chansen att tycka till redan på idéstadiet. Det största grundproblemet är dock att vi tycks ha väldigt olika syn på frågor rörande kommunikation och imagebygge, Skulle gärna se att vi satte oss ner och hade en grundlig diskussion om just detta.

Jag uppskattar din kompromissvilja i det här fallet Gustav. Från pol.koms (Verkställande utskottets ledningsgrupp för politik och kommunikation, red.anm) sida förordar vi starkt att ni väntar med släppa filmen tills efter valdagen",

Gustav Kasselstrand tackade Karlsson dagen efter i ett svarsmejl:

"Jag blir lättad och glad över att läsa ditt mejl. Det betyder mycket för oss att vi fortfarande kan släppa filmen, om än efter EP-valet. Stort tack för den visade kompromissviljan även från er sida!"

SDU-ordföranden hävdar dessutom att Mattias Karlsson på ett partistyrelsemöte försvarat publiceringen av filmen. Det framgår dock inte av mejlkonversationen som offentliggjorts.

En annan anklagelsepunkt mot Gustav Kasselstrand är ungdomsförbundets kontakter med det italienska fascistiska partiet La Destra. Ungdomsförbundet hade täta kontakter med partiet 2011 och 2012. På flera demonstrationer i Sverige som SDU anordnade 2011 var företrädare från La Destra talare. La Destra gästade även ungdomsförbundet på förbundskongressen 2012 och Kasselstrand har besökt partiet i Rom.

Men när SDU turnerade i flera svenska städer med La Destra deltog sverigedemokratiska riksdagsledamöter, som även talade på demonstrationerna. I Malmö bland annat riksdagsledamoten Kent Ekeroth och i Göteborg Erik Almqvist som då var en framträdande representant för Sverigedemokraterna.

Kasselstrand skriver att en tredjedel av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp deltog på manifestationen med La Destra i Malmö.

Av offentliga uttalanden som gjorts av ledande sverigedemokrater angående La Destra under tidsperioden 2011 av 2012 framgår inte heller att Sverigedemokraterna då hade problem med samarbetet med La Destra.

I juli 2012 uppgav Jimmie Åkesson till Expo Idag att han aldrig kontaktat Sverigedemokratisk ungdom angående kontakterna med La Destra och andra europeiska partier.

– Jag ser ingen anledning att tala om för SDU vad de ska göra eller inte göra, det är inte mitt jobb. Om de vill ha ett utbyte med politiker i andra länder så är inte det så konstigt, det får man ha. Sedan tycker jag att man ska vara väldigt vaksam och det vet de säkert om och jag utgår ifrån att de är det, sa Åkesson.

Kasselstrand anklagas även av medlemsutskottet för att ha tvingat till sig ett USB-minne från en partikollega för att dölja att en SDU-medlem framfört "ideologiskt avvikande ståndpunkter". Detta förnekar Kasselstrand. Kasselstrand ska även enligt medlemsutskottet ha "uttryckt sympati" för den rasideologiska facebookgruppen "This i Europa" och för att tillsammans med William Hahne verkat för att förändra "Sverigedemokraternas ideologiska grund".

Även SDU-principprogram anges som ett skäl att utesluta Gustav Kasselstrand. Flera i Sverigedemokraternas partiledning var kritiska till det när det antogs, då de menade att det inte tydligt tog ställning för demokrati och socialkonservatism. Och enligt medlemsutskottet ska även Widar Nord på den högerextrema nyhetssajten Fria Tider varit involverad i framtagandet av principprogrammet.

Gustav Kasselstrand förnekar att Widar Nord varit inblandad i principprogrammet. Han menar även att partiledningen inte riktat någon kritik mot principprogrammet under den tid som det var på remiss.

Den 27 april fattar partistyrelsen beslut om Kasselstrand och Hahne ska uteslutas. De har uppgett att det inte kommer att lämna ungdomsförbundet även om de utesluts.