Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 17 april klubbade Europaparlamentet igenom ett nytt regelverk för att skärpa lagstiftningen som antogs 2014 för att förhindra utbetalningar till EU-partier som bryter mot EU:s grundläggande värden om demokrati och mänskliga rättigheter, men som inte stoppade att ett EU-parti av nazist- och fascistveteraner kunde kvittera ut miljoner. 

Alliance for Peace and Freedom, APF, och dess stiftelse Europa Terra Nostra beviljades 2016 sammanlagt 5,6 miljoner kronor.

- Det nya regelverket handlar bland annat om att ge ytterligare befogenheter till en nyligen installerad myndighet att lättare ogiltigförklara partier som inte uppfyller villkoren för partistöd däribland demokratikriteriet. Rent övergripande kan man konstatera att kryphål täpps till, säger en tjänsteman med insyn i arbetet kring den nya lagen.

Aktiviteter kan granskas

För att ett EU-parti ska kunna få rätt till bidrag ska de inte längre räcka med att endast i sina stadgar bekänna sig till EU:s grundläggande värderingar. Värderingarna ska även genomsyra dess aktiviteter.

Det ska även bli lättare att i framtiden återkräva felaktiga utbetalningar. En annan förändring innebär att endast nationella partier och inte individuella personer ska kunna bilda ett EU-parti. De partierna som ingår i ett EU-parti ska också berätta det på sin hemsida. 

Reglerna klubbades igenom i Europaparlamentet med siffrorna 561 mot 89 röster. Den 26 april väntas Europeiska rådet godkänna det nya regelverket.

Därefter har har de existerande EU-partierna två månader på sig att bevisa att de lever upp till de nya kraven. Gör de inte det kommer partiet och eventuella stiftelser kopplat till det att plockas bort ur registret över EU-partier som kan söka partibidrag. 

Betalade miljoner till fascister

Förändringarna i regelverket är delvis ett resultat av Expos avslöjanden 2016 som ledde till att EU tillsatte en utredning kring partibidragen.

Efter att det visat sig att det fascistiska EU-partiet AENM och dess stiftelse beviljats partibidrag ändrades riktlinjerna 2014.

2016 kunde Expo avslöja att de nya riktlinjerna var tandlösa. AENM fortsatte få pengar. Expo kunde dessutom avslöja att Europaparlamentet betalat ut miljonbelopp till det högerextrema och antidemokratiska EU-partiet APF och dess stiftelse Europa Terra Nostra. Organisationerna består av veteraner inom den svenska och europeiska vit makt-miljön. 

Vad ledamöter i Europaparlamentet missade var att de nya reglerna skulle träda i kraft först 2017, och påverka budgetåret 2018.  APF och Terra Nostra beviljades också partibidrag 2017, men de kunde aldrig ta del av pengarna då de inte kunde möta EU-parlamentets krav på garantier för att pengarna inte ska missbrukas.  2018 missade APF och Europa Terra Nostra deadlinen för att ansöka om partibidraget.