Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I veckan kunde Expo avslöja att Europaparlamentet beviljat det högerextrema europeiska partiet APF och dess stiftelse sammanlagt 5,4 miljoner kronor i EU-bidrag. Pengarna kommer bland annat användas till att finansiera ett nazistmöte i Stockholm i slutet av maj.

Nu kan Expo visa att miljonrullningen till sammanslutningar av fascister och nazister inom EU är mycket större än så. Trots att EU skärpte reglerna för att förhindra bidrag till antidemokratiska rörelser år 2014 så har pengarna fortsatt att betalas ut.

Sammanlagt handlar det om 21,1 miljoner kronor (2,3 miljoner euro) under åren 2014–2016.

Reglerna skärptes 2014

Drivande i processen för att skärpa reglerna år 2014 var flera svenska EU-parlamentariker, bland annat Göran Färm och Marita Ulvskog från Socialdemokraterna. Även Gunnar Hökmark (M) och Carl Schlyter (MP) stödde regelförändringen.

Regelskärpningen kom till efter starka protester mot att ett annat europeiskt högerextremt parti, AENM, beviljats miljonbidrag. När parlamentet klubbade igenom regelskärpningen jublade politikerna över att stödet till AENM hade stoppats.

– Nu har vi infört tydliga regler på vilka som ska ha rätt till bidrag och fortsättningsvis kommer man behöva visa upp dokumentation på att man är ett parti som ställer upp på demokrati och står upp för medborgerliga rättigheter, sa EU-parlamentarikern Göran Färm (S) till Expo år 2014.

Miljonrullningen fortsätter

Men Expo kan nu visa att pengaflödet aldrig stoppades. Sedan 2014 har EU beviljat bidrag på sammanlagt 21,1 miljoner kronor (2,3 miljoner euro) till både AENM och APF och dess stiftelser.

Sammanlagt landar de totala utbetalningarna, under alla år som partierna och stiftelserna varit aktiva, på nästan 28 miljoner kronor (3 miljoner euro).

Politikerna visste inget

Utbetalningarna sedan 2014 har varit helt okända för de svenska europaparlamentariker som drev igenom regelskärpningen.

– Jag uppfattade det då som att vi var säkra på att vi nu hade ändrat reglerna. Det var en rimlig slutsats. Det är ju så att man gör en budget varje år och att stryka en budgetpost borde inte vara ett problem, säger europaparlamentarikern Marita Ulvskog till Expo.

Alliansen för europeiska nationella rörelser, AENM, som väckte debatten från början, har sedan 2014 beviljats drygt 10,1 miljoner kronor i EU-stöd. Samtidigt har deras stiftelse Identités & Traditions Européennes beviljats drygt 5,6 miljoner kronor. Sammanlagt 15,8 miljoner kronor.

I år har även det högerextrema europeiska partiet Alliansen för fred och frihet, APF, beviljats över 3,6 miljoner kronor i EU-stöd. Partiets stiftelse Europa Terra Nostra har beviljats 1,8 miljoner kronor.

Avgörande skrivelse

Anledningen till att bidragen fortsatt att betalas ut, trots regelskärpningen, är en skrivelse i lagen som Europaparlamentets talman Martin Schultz skrev under i Strasbourg den 22 oktober 2014. Enligt skrivelsen kommer lagskärpningen inte att träda i kraft förrän i januari år 2017.

Denna avgörande skrivelse tycks ha gått stora delar av EU-parlamentet förbi.

– Vi kände inte till att det skulle dröja tre år innan reglerna implementerades. Nu satt jag inte i budgetutskottet och arbetade inte med de tekniska detaljerna kring förändringarna. Som delegationsledare drev jag på för att få personer att ställa upp för ändringarna, säger Marita Ulvskog.

"För mig är det förvånande"

Att det skulle dröja tre år innan reglerna trädde i kraft förvånar även den dåvarande Europaparlamentarikern Göran Färm (S). År 2014 ledde han de socialdemokratiska partiernas partigrupp i Europaparlamentets budgetutskott. Han lämnade dock EU-parlamentet senare samma år och har inte varit med om att besluta om fortsatt stöd för AENM och om bidragen till APF.

Även Göran Färm hade uppfattningen att regelförändringarna skulle träda i kraft snabbare.

– Att det ska dröja till 2017 innan något händer förstod jag aldrig. Lagstiftningsprocessen är inte alltid världens snabbaste, men det här var som jag minns den en förordning som inte behövde ha en så lång tidsfrist. För mig är det här förvånande. Jag trodde detta skulle få effekt mycket snabbare, säger Göran Färm.

Ingenting hände, hur kan det gå till?

– I det här fallet tycker jag att det är bedrövligt, i andra fall kan det vara rimligt att det kan ta tid, men jag trodde att effekten för partier som inte ställer upp på EU:s grundläggande värderingar skulle ske mycket snabbare, säger Göran Färm.

Alliansen för fred och frihet, APF, har till och med skapats efter ni ändrade regelverket och nu har EU beviljat dem pengar?

– Det gör det naturligtvis ännu värre. Jag kan inte förklara varför det här dröjt så här länge, säger han.

"Missade den ack så viktiga detaljen"

Europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) är kritisk till EU-parlamentets hantering av EU-bidragen. Han satt inte i parlamentet 2014 när regelförändringarna röstades igenom.

– Jag var inte med i processen, men uppenbarligen trodde många att ändringarna gällde då de beslutades. Det kan vara så att man varit nöjd med att beslutet gick igenom och att man har missat den ack så viktiga detaljen som när beslutet skulle träda i kraft, säger han.

– Man beslutade detta 2014 under ett valår. Då är risken att något slinker igenom när alla är ute och kampanjar. Jag tror inte det varit politiska motiv att försinka detta. Jag tror det varit olycksfall i arbetet att de dröjt så här länge med regelförändringen, fortsätter han.

Krismöte i EU

Expos avslöjande om miljonbidragen till APF och deras stiftelse Europa Terra Nostra har lett till att Marita Ulvskog kallat den socialdemokratiska partigruppen till ett krismöte.

– Vi måste göra någonting nu, vi har haft kontakter över helgen med olika grupper och företrädare. Vi måste träffas och gå igenom detta innan vi närmar oss administrationen. Vi kan inte bara låta det här flyta på. Jag hoppas det går att stoppa pengaflödet redan nu med hänvisning till EU:s demokratiparagraf. Jag kommer göra allt jag kan, säger Marita Ulvskog till Expo.

Fakta AENM och APF

 

AEMN – Alliance of European National Movements

Grundades 2009.

Styrelse:
Ordförande: Béla Kovács, Ungern, Jobbik
Generalsekreterare: Valerio Cignetti, Italien, Fiamma Tricolore
Ledamot: Zmago Jelinčič Plemeniti, Slovenien, SNS

Oklart vilka övriga partier eller personer som ingår i AEMN. Tidigare har partier som Svoboda, Nationaldemokraterna och Front National ingått i AEMN.

Partier och politiker anslutna till AENM:

Jobbik, Ungern

Jobbik – Rörelsen för ett bättre Ungern – startades ursprungligen 1999 på universiteten, som en studentorganisation till det då största högerextrema partiet, MÍEP. 2003 ombildades Jobbik till ett parti som kallade sig nationellt radikalt.

2007 grundade Jobbik sin paramilitära gren, Magyar Gárda, Ungerska gardet. De bär uniformer som anknyter till 1930-talets nazistiska Pilkorsare och andra frikårer, de har vapenövningar, paraderar vid Jobbiks möten och marscherar i egna manifestationer.

Magyar Gárda upplöstes av domstol den 2 juli 2009. Gardet kallar sig nu kulturförening. Marscherna fortsätter.

Partiet har flera gånger uppmärksammats för sin öppna och ogenerade rasism. Ett exempel i mängden: Jobbiks vice gruppledare Márton Gyöngyösi påstod i parlamentet att judar utgör en säkerhetsrisk och krävde att alla judiska medborgare ska kartläggas.

Movimento Sociale – Fiamma Tricolore, Italien

Partiet bildades 1995 av MSI:s tidigare partiledare Pino Rauti. 2004 bildade han Movimento Idea Sociale. Det nyfascistiska Fiamma Tricolore står ideologiskt nära den fascism som rådde i den Italienska Sociala Republiken som leddes av Mussolini mellan 1943–1945 med stöd av Nazityskland.

Slovenska Nacionalna Stranka, Slovenien

Partiet beskriver sig som ett nationalistiskt parti. Partiledaren Zmago Jelinčič Plemeniti har i ett tv-sänt program sagt att vänsterns politik endast handlar om att ge bidrag till allt och alla, som exempelvis till "svarta" och "zigenare".

 

 

APF, Alliance for Peace and Freedom

Grundades 2015 men var verksamma redan 2014.

Styrelse:
President/Ordf: Roberto Fiore, Forza Nuova
Vice Ordf (Deputy Chairman): Artemis Matthaiopoulos, Gyllene gryning
Vice Ordf (Deputy Chairman): Nick Griffin, British Unity
Generalsekreterare: Stefan Jacobsson, Sverige
Ledamot: Jens Pühse, NPD, Tyskland
Ledamot: Thomas Vandas, DSSS, Tjeckien
Ledamot: Gonzalo Martin Garcia, Democracia Nacional, Spanien
Ledamot: Daniel Carlsen, Danskarnas parti, Danmark
Ledamot: Olivier Wyssa, Frankrike
Ledamot: Herve van Laethem, Belgien

 

 

Partier och politiker anslutna till APF:

Mouvement Nation, Belgien

Förintelseförnekaren Herve van Laethem från den identitära organisationen Mouvement Nation sitter som ledamot i APF:s styrelse. Laethem har sedan 1980-talet lett flera radikala grupper och har flera gånger lagförts för sin öppna rasism.

Vlaanderen Identitair, en flamländsk identitär rörelse, gick med som medlem i APF mars 2016. De har nära samarbete med Mouvement Nation.

Danskernes Parti, Danmark

Danskernes Parti, som är det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas partis systerparti, företräds i APF av partiets ledare Daniel Carlsen. Partiet bildades 2011 och saknar parlamentarisk representation. Partiet har nära relationer med det tyska NPD och är idag den samlade kraften för den splittrade danska vit makt-rörelsen.

Olivier Wyssa, Frankrike

Politikern och advokaten Olivier Wyssa är ledamot i APF:s styrelse. Han var tidigare medlem i Front National. Det är numer oklart om han ingår i någon organisation. Han ska ha lämnat Front National på grund av samröre med den numer förbjudna organisationen L' Œuvre française. Wyssa sitter som politisk vilde i Auvergne-Rhône-Alpes regionala parlament.

Gyllene gryning, Grekland

Det nazistiska partiet Gyllene gryning har nått framgångar såväl nationellt som i Europaparlamentet, där det har tre representanter. Artemis Mattheopoulos som är vice ordförande i AFP:s styrelse sitter även i det grekiska parlamentet.

Forza Nuova, Italien

Ledaren för Forza Nuova, Roberto Fiore, har de senaste åren varit spindeln i nätet i försöken att bygga allianser mellan Europas högerextrema partier. Han är ordförande för APF. Han valdes in i Europaparlamentet 2008. Partiet saknar idag parlamentarisk representation.

Democracia Nacional, Spanien

Democracia Nacional företräds av Gonzalo Martin Garcia i APF. Han ansvarar för partiets internationella kontakter. Har sedan tidigare haft kontakt med nazistiska Svenskarnas parti. Partiet har inga parlamentariska företrädare. Kandiderade till senaste Europaparlamentsvalet.

Nick Griffin, Storbritannien

Den före detta partiledaren för British National Party, Nick Griffin, ingår i APF:s styrelse. Sedan den 30 november 2015 är han tillika med Artemis Mattheopoulos vice ordförande för APF. Han var bland annat den som ledde det konstituerande mötet i februari 2015. Griffin satt tidigare i Europaparlamentet för BNP. Griffin driver numer enmansprojektet British Unity.

Stefan Jacobsson, som tidigare var partiledare för det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas parti, är sedan november 2015 APF:s generalsekreterare.

Dělnická strana sociální spravedlnosti, Tjeckien

Tomáš Vandas är partiledare för det högerextrema tjeckiska partiet Dělnická strana sociální spravedlnosti (Arbetarnas parti för social rättvisa). Partiet har inga mandat i Tjeckien eller i EU-parlamentet. Partiet har gjort sig kända för sina hotfulla marscher genom romska läger och för en protest mot en Prideparad.

NPD, Tyskland

Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, vann ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. I APF:s styrelse företräds partiet av Jens Pühse. I NPD har han bland annat haft uppdraget att sköta partiets internationella kontakter.

Partiet har även fått några få mandat i de senaste lokalvalen i Tyskland. Beskrivs som kryptonazistiska i tysk debatt. Är under utredning och kan förbjudas på grund av Tysklands förbud mot nazistiska partier.