Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 10 december skulle bli demonstrationen där den sargade och splittrade vit makt-miljön återigen skulle göra ett försök att verka enad och sammansvetsad. Frispråkiga aktörer som Svenska Motståndsrörelsen och Nordisk Ungdom har fått stå utanför. Veckan inleddes bra propagandamässigt för arrangörerna till demonstrationen som ska hållas i centrala Stockholm om en vecka. Arrangörernas nyhet om att en riksdagsledamot skulle tala vid demonstrationen fick spridning även utanför de egna kanalerna.

Ett snyggt drag från arrangörsgruppen med nazisten Stefan Jacobsson i spetsen. Men sedan hände något. Det var dags för nästa nyhet. Nationaldemokraternas partiledare Marc Abramsson hade misshandlats på sitt eget partikansli av en person som så sent som för några veckor sedan jobbade för partiet. Mikael Skillt som enligt egen utsago är "mentor" för den nystartade organisationen Förbundet Nationell Ungdom hade tröttnat på Abramsson som, enligt Skillt bett honom misshandla en partikamrat. Enligt en källa till Expo började bråket efter att flera nationaldemokrater beväpnat sig med batonger och knivar för att ge sig på Skillt. Det slutade med att Skillt nu är anmäld för misshandel sedan han istället misshandlat Marc Abramsson.

Polis och ambulans tillkallades. Och på diverse vit makt-sidor brakade helvetet loss. Den enade rörelsen var uppenbarligen inte så enad.

På många sätt illustrerar veckans händelser den svenska vit makt-miljöns stora svaghet. Varje gång grupperingar är på väg framåt lägger de krokben för sig själv. Striden den här gången har sin bakgrund i spelet om makten över Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag. En tidning som har lyckats uppfylla kriterierna för presstöd och därmed åtråvärda pengar för rörelsen och rörelsens ledargestalter i synnerhet.

Konflikten påminner om andra bråk inom rörelsen. Det är inte första gången konflikter där pengar är inblandade slutar i handgemäng. Genom den svenska extremhögerns historia har detta snarare varit ett stående inslag. När Sverigedemokraterna splittrades efter riksårsmötet 1995 och Hembygdspartiet bildades, bestämde sig partiets avdelning på Ekerö att gå över till det nybildade partiet. Ekeröavdelningen som i valet året innan hade kommit in i kommunfullmäktige beslutade sig då för att en del av partiets lokala kassa skulle tillfalla utbrytarpartiet. Detta ogillades av partiledningen och partiorganisatören Lars Emanuelsson och partistyrelseledamoten Henrik Enmark kidnappade helt sonika kommunfullmäktigeledamoten Freddy Fjällklint och tvingade honom att skriva över pengarna till Sverigedemokraterna. När Emanuelsson senare dömdes för detta beskrev den dåvarande partiledaren Mikael Jansson som idag sitter i både riksdagen och försvarsutskottet det inträffade på följande vis i en intervju i Aftonbladet:

- Det är en skitsak som inte ska behöva påverka Lasses politiska framtid.

En annan del av extremhögern där interna uppgörelser har slutat i våldsamheter är vit makt-musiksindustrin. Under 1990-talet skickade konkurrerande aktörer bland annat brandbomber till varandra. I mitten av 2000-talet uppstod en konflikt inom Nordiska Förlaget, ett företag som drevs av personerna bakom vit makt-grupperingen Nordiska Förbundet. I samband med att en av de drivande i företaget gick över till konkurrenten Info 14 tog denne med sig företagets kundregister. En grupp aktivister från Nordiska Förbundet åkte då hem till mannen i hans bostad i Bohuslän. Under hot tvingades han lämna ifrån sig både kundregister och två datorer. Händelserna resulterade i att bland annat två av Nordiska Förbundets ledargestalter dömdes för egenmäktigt förfarande och efter det imploderade både organisationen och företaget.

Extremhögern och vit makt-miljön är full av liknande incidenter. Men de flesta hamnar inte i domstol. Inom extremhögern är det nämligen ett slags hederskodex att inte blanda in ordningsmakten och rättvisan i dessa interna angelägenheter. Mot denna bakgrund finns nu en enorm vrede inom den svenska vit makt-miljön mot att Nationaldemokraterna tillkallade polis. Skulle händelserna på partikansliet sluta i domstol blir nämligen allt offentligt. Något som oroar och upprör många inom vit makt-miljön. Nationaldemokraterna motiverar dock sitt agerande i ett uttalande på partiets hemsida:

"Att tillgripa ett meningslöst våld mot sina medarbetare om man anser sig vara nationell, är för oss obegripligt. I ett sådant läge kan man knappast heller klandra den kanslist som tillkallar polis, därefter är bollen i rullning. Abramsson som överöstes av slag hade knappast möjligheten att vare sig fatta beslut om polis eller inte skulle tillkallas eller hur människor agerade på platsen".

Vidare slår Nationaldemokraterna fast att de inte tänker "vika sig" för dem som försökt att "stjäla" deras tidning. Kampen om rörelsen och pengarna som i det här fallet är sådana som kommer via svenskars skattesedel kommer således fortsätta.