Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Vi begravde våra näsor i historieböckerna för att försöka förstå Förintelsens fasor och ideologin bakom det systematiska dödandet. Men, samtidigt fortsatte samtiden att producera högerextrema idéer, grupper och partier. Ska vi förstå antisemitismen måste vi ha både det historiska perspektivet och det som sker i vår samtid i huvudet.

Sedan 1945 har extremhögern paketerats om. En bred och dynamisk miljö har vuxit fram i spåren av koncentrationslägren. Det är en miljö som är allt annat än statisk. Några har fortsatt att marschera under hakkorsfanan, men det stora flertalet av världens radikalnationalistiska partier har inte sådana referensramar.  

Med anledning av Förintelsens minnesdag bjöd riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen även detta år in till en minnesstund i riksdagen. Men till skillnad från tidigare år deltar även Sverigedemokraterna den här gången. Detta har kritiserats av bland andra Hédi Fried, psykolog och överlevande av Förintelsen.

Något som i sin tur väckte irritation hos SD:s toppman Björn Söder:

”Det är tråkigt att hon gör partipolitik av detta”

”Partipolitik”. Det för tankarna osökt till Björn Söders egen politiska karriär, som kantats av uttalanden om att judar inte är svenskar, då dessa inte tillhör ”nationen”. Och poserande med tvivelaktiga figurer som tidigare Waffen-SS-mannen Franz Schönhuber.

När jag läser Hédi Frieds uttalande om SD:s närvaro vid denna minnestillställning, slår det mig hur djupt oanständig samtiden är. Överlevande påtalar det högerextrema hotet, men alltför få av oss lyssnar.

För det hotfulla är inte Sverigedemokraternas belastade historia. Det är partiets nutid.

Senast förra veckan kunde Dagens Nyheter avslöja att en SD-politiker spridit rasistiska och antisemitiska karikatyrbilder på det ryska sociala forumet VK. Dessutom har han spridit material av den högerextrema gruppen Nordisk alternativhöger. I ett av dessa inlägg konstaterar han bland annat:

”Att vara nationalsocialist är det naturliga”

Gruppen vars material han spred vidare bildades av Daniel Friberg (centralgestalt inom svensk nyfascism) och Christoffer Dulny, en tidigare Sverigedemokrat, som strax före bildandet av Nordisk Alternativhöger lämnade sin tjänst på riksdagskansliet.

Alltför ofta förminskas antisemitismen inom partiet och förpassas till dess historia och rötter. Men den nu avslöjade SD-politikerns spridning av rasistiskt material är ingen parantes i sammanhanget. Om och om igen avslöjas partiföreträdare med att sprida judehat och antisemitiska konspirationsteorier.

Tänk om det högerextrema hotet kunde förpassas till en historisk och dammig soptipp. Men problemet med SD är inte i första hand partiets förflutna.

Såklart är det inte bara SD-företrädare som gör sig skyldiga till antisemitiska utspel. Och det handlar inte heller bara om antijudiskt hat som sprids via nätet. Antisemitiska konspirationsteorier ligger bakom flera terrordåd som vi under senare år sett i såväl Europa som andra delar av världen.

Idag är vi många som samlas för att hedra minnet av Förintelsens offer. Låt oss samtidigt, likt Hédi Fried, stå upp mot samtida nationalistiska strömningar.