Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Massakern i Oklahoma City var ingen naturkatastrof, utan ett noga planerat och medvetet genomfört massmord. I dess kölvatten ser sig ett skakat Amerika yrvaket omkring och söker förklaringar. Amerikanska forskare som studerat extremhögern är dock inte särskilt förvånade över attentatet. Tvärtom; för dem har inte frågan varit om utan när en Oklahomamassaker skulle inträffa.

Bomben i Oklahoma har en politisk och historisk förklaring.

Politiskt genombrott

Liksom i Sverige har fascistiska och öppet antidemokratiska grupper aldrig vunnit något nationellt politiskt genombrott i USA. Den traditionellt största högerextrema organisationen i USA var det tidiga 1900-talets Ku Klux Klan, som mönstrade tre miljoner medlemmar. Klanens budskap kan sammanfattas som "hatpolitik". Verksamheten byggde på kamp mot olika »fiender« – främst svarta, judar, liberaler och katoliker, men även kvinnorörelsen, industrikapitalet, arbetarrörelsen m m.

Den ursprungliga klanen var inte en renodlad fascistisk organisation av den typ som växte fram i Europa, utan närmast en reaktionär och våldsam proteströrelse som närdes av socialt missnöje och populism - ett väpnat Ny Demokrati om någon så vill. Under sin existens genomförde klanen politiska mord, terrordåd och flera tusen lynchningar i södern och mellanvästern.

Hitlertyskland

Klanen kunde ha stabiliserats som en högerextrem maktfaktor, men begick misstaget att på 1930-talet att omfamna Hitlertyskland och ansluta sig till nazismen. På några år utraderades klanens stöd hos befolkningen, och sedan kriget har den sällan kunnat mobilisera fler än några tiotusen aktivister.

Efter kriget har den fascistiska traditionen i USA - liksom i Sverige - övervintrat som en isolerad och politiskt obetydlig rörelse. Extremhögern har format ett politiskt parallelluniversum som kännetecknas av irrationella konspirationsteorier. Just isoleringen och bristen på gensvar bland allmänheten har paradoxalt nog bidragit till att skapa en alltmer desperat sektmentalitet.

Sedan slutet av 1970-talet ökar extremhögern åter i styrka. En ny generation aktivister som fostrats i sekterna har gjort entré. Till skillnad från sina föregångare är det inte en lynchmobb beväpnad med hagelbössor, utan en halvprofessionell armé med automatgevär och tung militär utrustning.

Aryan Nations

En hörnsten inom extremhögern är den nazistiska organisationen Aryan Nations - de ariska nationerna - som växte fram i början av 1980-talet. Aryan Nations hävdar att USA ockuperats av ZOG, en förkortning för »sionistisk ockupationsregering«, en »judisk konspiration« som styr regering och myndigheter. ZOG:s målsättning är att utplåna den vita ariska rasen genom att uppmuntra rasblandning. ZOG försöker också införa restriktivare vapenlagar i syfte att avväpna den vita rasen. För att skydda sig måste den vita rasen föra ett krig på flera fronter. Först ska huvudfienden ZOG - FBI och regeringen - besegras i ett inbördeskrig. Därefter ska judar och ickevita raser utplånas från världens yta.

Stolligt? Jovisst, men det är just därför en federal byggnad i Oklahoma är en måltavla för amerikanska rasister.

Formellt sett kamouflerar sig Aryan Nations som en frikyrka. Högkvarteret finns i Hayden Lake i delstaten Idaho i det glest befolkade nordvästra USA. Som alla förstår skiljer den sig från vanliga frikyrkor. Kyrkan fungerar som en bunker där beväpnade vakter patrullerar omgivningen. Istället för ett krucifix hänger ett porträtt av Adolf Hitler vid altaret.

Stolligt eller inte; en kort period i början på 80-talet var detta en av de snabbast växande frikyrkorna i USA. Som mest fanns drygt 50 församlingar med upp till 50 000 troende. En orsak till framväxten var att den förmådde attrahera extremister från vitt skilda grupper - Ku Klux Klan, traditionella nazister, survivalister och paramilitära grupper, vissa högeranarkistiska sällskap m fl - som alla fick rum under Aryan Nations paraply.

»Kyrkan« utbildar sina adepter i hatpolitik. Fienden är judarna och rasblandarna. Den värsta synd en vit arier kan göra är att sexuellt beblanda sig med en annan ras - för detta brott utmäts dödsstraff. Rörelsen håller seminarier och studiecirklar. Den litteratur som studeras - förutom klassiker som Mein Kampf och Sions vises protokoll - är böcker som uppmanar till väpnad kamp och gerillakrig mot regering, judar och svarta. Andra böcker beskriver i detalj hur kriget ska bedrivas.

En sådan bok är romanen Turner Diaries - Turners dagböcker - som väckt uppmärksamhet efter Oklahomamassakern. Boken handlar om en fiktiv vit motståndsgrupp - The Order - som utkämpar det heliga raskriget genom lönnmord och attentat i en eskalerande skala. Tio av bokens sidor beskriver utförligt hur Ordern utplånar en federal byggnad, ett FBI-högkvarter.

Så här går det till: man staplar 45 säckar konstgödsel - ammoniumnitrat - i en skåpbil. Innehållet i varje säck blandas med någon liter motorolja, viket åstadkommer en sprängladdning av förödande styrka. För att utlösa bomben använder de sprängdeg kopplad till en tidsinställd bomb. De parkerar bilen och promenerar iväg. Vid attentatet dödas 700 personer. En »seger« i kampen mot ZOG.

Beskrivningen i Turner Diaries är identisk med den bomb som användes i Oklahoma City. Man behöver inte vara synsk för att misstänka att attentatsmännen studerat Turner Diaries.

Boken publicerades 1978 och blev en bästsäljare bland extremister i hela världen. Den har sålt i - tror man - drygt 250 000 exemplar. Bland läsarna finns svenska nynazister.

Väpnad gren

Det finns ett demokratiskt problem förknippat med denna typ av litteratur. Det är inte förbjudet att skriva, läsa eller inneha motbjudande böcker. Inte heller är det förbjudet att fantisera om folkmord.

Om dessa stollar nöjde sig med att sitta i sina bunkrar och drömma om massakrar så skulle vi inte behöva bry oss om dom. Tyvärr nöjer de sig inte med det.

1982 bildades en paramilitär slagstyrka i USA som fungerade som Aryan Nations väpnade gren. Gruppen, med ca 200 medlemmar, tog namnet Det Tysta Brödraskapet. FBI kallade dem rätt och slätt för The Order, namnet på den fiktiva gruppen i Turner Diaries. 1983 inleddes det underjordiska kriget, helt enligt handbokens riktlinjer. En krigskassa byggdes upp genom väpnade rån. En dödslista över »fiender« upprättades. Det bäst kända offret var den judiske radioprataren Alan Berg, som mejades ned med ett automatvapen utanför sitt hem i Denver, Colorado, 1984.

Under en kort period 1984 var Ordern föremål för den största polisjakten i USA sedan mordet på president Kennedy. Mer än 100 medlemmar greps. Två aktivister, David Lane och Bruce Carrol Pierce, dömdes för mordet på Alan Berg till fängelse i 160 respektive 250 år. Andra dömdes till fängelse mellan 30 och 90 år för konspiration.

Ledaren för Ordern, Robert Jay Mathews ställdes aldrig inför rätta. Han förskansade sig i sin bunker och dödades efter en 48 timmar lång eldstrid med FBI. Han har sedan dess blivit en av nynazismens mest välkända martyrer.

Fängslandet av Ordern innebar ett bakslag för Aryan Nations, men domsluten omfattade endast fotfolket. Anstiftarna, de ideologer som lagt grunden genom att predika rashat, antisemitiska konspirationsteorier och väpnat uppror mot den amerikanska regeringen frikändes. Av samma skäl blir det svårt att någonsin döma anstiftarna till Oklahomamassakern, även om bombmännen erkänner. Bevisen räckter inte.

Sedan Ordern greps har ideologerna i lugn och ro fortsatt att bygga de organisationer de hoppas ska utgöra kärnan i kriget mot judar och svarta. Sedan några år har de riktat uppärksamheten mot den så kallade Milisrörelsen, som samlar vardagsparanoiker, missnöjda konservativa och vapenfreaks. I milisen finns just den sortens stollar som Aryan Nations vet är mottagliga för mer extrema budskap.

Det finns inga lagliga medel ingripa mot Aryan Nations. Just den konstitution som extremhögern arbetar för att avskaffa erbjuder frihet att organisera sig. Rörelsen har gott om pengar, utbyggda propagandakanaler, en välorganiserad aktivistkader och tillgång till vapen.

Det är frestande att dra slutsatsen att något är fundamentalt fel med det amerikanska systemet, som passivt tillåter framväxten av rasistiska hatgrupper och paramilitära förband med tung beväpning. Men USA är inte unikt.

Exakt samma grupper, med exakt samma ideologi och sektmentalitet, med exakt samma kunskaper om bombtillverkning finns sedan slutet av 1980-talet även i Sverige.

Hatgrupper

Inte heller i Sverige förbjuder lagstiftningen hatgrupper att organisera sig. På en punkt är lagen till och med mer liberal än i USA; i Sverige när det nämligen näst intill omöjligt att åtala en svensk nynazist för vare sig politisk terrorism eller brott mot grundlagen.

En svensk rasist som kastar en bomb mot en flyktingförläggning - ett tilltag som automatiskt skulle medföra tio års fängelse i Italien - kan möjligen dömas till några månader för eller mordbrand. Begreppet "politisk terrorist" är i Sverige nämligen exklusivt reserverat för utländska personer, och endast kurder har någonsin satts i kommunarrest.

Sedan slutet av 1980-talet organiseras bland svenska nynazister en politisk strömning som fått namnet Storms nätverk. Flera av aktivisterna är skinheads, men där finns även representanter för traditionella nazigrupper, vapenfreaks och rent kriminella kretsar. Namnet hämtas från tidskriften Storm, som publicerades mellan 1990-1993, och som sedan dess ersatts av syskontidningar som Blod och Ära, Gryning, Nordland, Valhall m fl.

Terroristgrupper

Tidningen Storm och dess efterföljare propagerar i allt väsentligt för den ideologi som Aryan Nations och den amerikanska terrorgruppen The Order representerar. Merparten av artiklarna i Storm består av vulgär hatpropaganda mot judar och invandrare. Den grundläggande tonen är ett svärmeri för terrorism och våldsromantik. Mer är så; de fängslade medlemmarna i The Order - »krigsfångar« enligt Storms terminologi - tillhör tidningens fasta korrespondenter. Bland artikelförfattarna finns t ex Alan Bergs mördare David Lane.

Med andra ord; utländska terrorister som är dömda till flerfaldiga livstidsstraff sänder råd och instruktioner om hur de svenska raskrigarna ska agera.

Storms Nätverk är ingen stor rörelse. Som alla terroristgrupper handlar det om en minoritet med drygt 150 personer i en fast kärna och ytterligare några hundratal i en lösare periferi. Sammansättningen av aktvister är i huvudsak densamma som i USA - en blandning av traditionella nazister, skinheads, vapenfreaks och rent kriminella element.

1991 skapade några av entusiasterna Vitt Ariskt Motstånd (VAM), som skulle utgöra den underjordiska befrielsearmén - en svensk Ordern. Liksom i USA gick det underjordiska kriget inte så bra. VAM-aktivisterna är så att säga inte överbegåvade.

Storms Nätverk består idag av ett tiotal militanta nazigrupper, varav Riksfronten (RF) är den största. Andra grupper är Kreativistens Kyrka, NationalSocialisterna (NS) i Göteborg, fägelseorganisationen Thuleringen m fl. Nätverket har knappast styrka att hota det demokratiska systemet, men som alla terroristgrupper kan de lyckas ställa till med ett elände på vägen.

Ska vi då ta hotet från VAM och liknande grupper på allvar, när de påstår att de ska inleda en väpnad underjordisk kamp mot den svenska »ZOG-regimen«? Det enda sättet att besvara frågan är att titta efter vad de i praktiken gör.

Sedan början av 90-talet har flera aktivister åtalats och dömts för olika brott. Storm-anhängare har brutit sig in på Lidingö polisstation och burit iväg pistoler. Andra aktivister har gjort inbrott i mobiliseringsförråd eller dömts för vapenstölder från försvarsmakten. Åter andra har dömts för ett flertal grova brott, däribland bankrån. Ytterligare aktivister har dömts för grova våldsbrott, däribland misshandel, grov misshandel, mordförsök och åtminstone sju fall av mord.

Sammantaget har den hårda kärnan i Storms nätverk redan gjort sig skyldiga till politiska brott i en sådan omfattning att de i flertalet länder skulle bannlysas som en terroristorganisation och ledarna spärras in i rymningssäkra bunkrar.

Utan att föregripa handlingen kan en förutsägelse göras. Till slut kommer en Oklahomamassaker att inträffa även i Sverige. Alla ingredienser finns redan här; hatet, fanatismen, våldsromantiken och sektmentaliteten.

I efterhand kommer vi - liksom man gör i USA idag - att konstatera att det ju är självklart att när en politisk sekt år ut och år in påstår att de ska starta en väpnad kamp mot regeringen, så kommer några av dess medlemmar förr eller senare att göra något mycket, mycket dumt.

© Expo 1995