Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna har under lång tid dragits med hårda interna konflikter mellan förnyare och traditionalister. Förnyarna, som internt går under benämningen Skånefalangen, består framför allt av representanter från Skåne. De förespråkar en mjukare attityd som ska ta bort fokus från partiets historia. Traditionalisterna, också kallade bunkergänget, där bland annat partiledaren Mikael Jansson ingår, förespråkar en hårdare attityd där rågången mot den nazistiska rörelsen inte är lika tydlig.

Ultimatum

Uppgifterna om att denna konflikt nu sätts på sin spets kommer från ett brev som skickats ut till samtliga ombud vid det extra årsmötet i november. Där förklaras att Kenneth Sandberg, kommunfullmäktigeledamot i Kävlinge och Jonas Åkerlund, Sverigedemokraternas pressekreterare, givit Mikael Jansson ett ultimatum under mötet. Antingen ska Mikael Jansson avgå frivilligt på nästa riksårsmöte eller så ska kommer en "Jansson-fientlig" artikel att publiceras i partiorganet SD-kuriren.

Hårt angrepp

Författarna till brevet som berättar om händelsen står alla på Mikael Janssons sida i kampen om makten i partiet. Bland dem finns andre vice ordföranden Johan Rinderheim, partistyrelseledamoten Torbjörn Kastell och partikassören Arnold Boström. De går till hård attack mot Skånefalangens krav på Mikael Janssons avgång.

"Man må ha synpunkter på Mikael Janssons partiledarskap, men den här typen av hot är oacceptabla i ett demokratiskt parti och fullständigt främmande för de ideal som Sverigedemokraterna hitintills har stått för och representerat. Årsmötet är partiets högsta beslutande organ. Genom att försöka driva igenom sin vilja genom hot och frånta medlemmarna deras rätt att själva välja ordförande har man passerat en gräns."

Ny partiledare

Samtidigt kräver personerna bakom brevet att de som gett Mikael Jansson detta ultimatum lyfter fram sin motkandidat till partiledarposten i ljuset. Jonas Åkerlund vill dock tona ned konflikten i Sverigedemokraterna.

- Det är som i alla partier där man förklarar för partiledaren att det skulle vara bättre om vi hade en annan partiledare. Det var med omtanke om Mikael Jansson och partiet som vi förklarade att vi vill ha en annan partiledare.

Vad Mikael Jansson saknar som partiledare vill inte Jonas Åkerlund gå in på.

- Jag är inte pigg på att verbalisera mina synpunkter om Mikael Jansson. Jonas Åkerlund är noga med att påpeka att så länge Mikael Jansson är partiledare så kommer han att vara lojal mot honom. Men Åkerlund menar att det vid nästa årsmöte sannolikt kommer att finnas en motkandidat.

Jansson i svårt läge

Anledningen till Skånefalangens offensiv är att de nu är i knapp majoritet i partistyrelsen. Denna maktbalans har flera gånger under hösten satt Mikael Jansson i svåra lägen. En av vattendelarna mellan de två fraktionerna har varit det så kallade Bergsjöbrevet som bröderna Lars och Per Emanuelsson på eget initiativ skickade ut i samband med Europaparlamentsvalet 2004. Brevet adresserades till personer med svenska efternamn i den invandrartäta förorten Bergsjön i Göteborg och föreslog en uppdelning av Bergsjön i en svensk och en mångkulturell del. Brevet innehöll flera stycken som gav uttryck för en tydlig rasism, en rasism som Sverigedemokraterna påstår att de har lämnat bakom sig. Brevet blev en pinsam affär för Sverigedemokraterna. Partistyrelsen tog tydligt avstånd från brevet och rekommenderade bröderna Emanuelsson att ta en "time-out".

Försvagad ställning

Trots det till synes eniga beslutet har det rått delade meningar om hur partistyrelsen skulle reagera på Bersjöbrevet. För förnyarna i partiet var inte brödernas "time-out" tillräcklig. Under ett extra inkallat partistyrelsemöte andra veckan i september behandlades ett uteslutningsärende mot bröderna Emanuelsson. Ärendet delade partistyrelsen i två fraktioner och avslöjade också partiledaren Mikael Janssons svaga ställning inom partiet. Sju personer röstade mot en uteslutning av bröderna, bland dem fanns partiledaren Mikael Jansson. Åtta personer röstade för en uteslutning. Bland dem fanns partisekreteraren Jan Milld och Björn Söder. På grund av det jämna resultatet valde Mikael Jansson att bordlägga ärendet.

Försvarar brevet

Mikael Jansson har länge hållit framför allt Lars Emanuelsson om ryggen. På grund av den tidigare uppmaningen till bröderna Emanuelsson att ta en time-out genomförde Göteborgsdistriktet ett extra årsmöte den 8 oktober 2004. Med på mötet fanns Mikael Jansson och Torbjörn Kastell. Under mötet förklarade Jansson vad han ansåg om bröderna Emanuelssons brev.

- Som jag ser det var det ett avsteg från partiprogrammet eller principprogrammet till viss mån. Men jag tycker inte att det var så enormt allvarligt som jag ser på det. Vi var delade i partistyrelsen. En del i partistyrelsen tyckte detta var väldigt allvarligt, att det var ett stort avsteg. Jag tyckte detta var ett mindre avsteg. Jag tycker det är ganska lätt att försvara brevet i alla fall.

Mikael Jansson förklarade också att han gärna såg bröderna Emanulesson kvar i partiet trots Bergsjöbrevet.

- Lasse och Per finns kvar och kommer jobba lika mycket i partiet som förut.

Trots Emanuelssonbrödernas avgång stödjer Göteborgsavdelningen fortfarande Mikael Jansson. Inför ögonen på partiledaren valdes två före detta nationaldemokrater till ombud. Till ensam valberedare valdes Reine Wikström, före detta aktivist i det nazistiska partiet Nordiska Rikspartiet och tidigare partistyrelseledamot i Nationaldemokraterna.

Infekterad fråga

Enligt Jonas Åkerlund har Bergsjöbrevet blivit en infekterad fråga i partiet. Det är framför allt Mikael Janssons uttalade stöd för bröderna Emanuelsson som har retat upp Skånefalangen.
- Det är klart att man höjer på ögonbrynen när det kommer uppgifter om att partiledaren inte har respekterat partistyrelsens beslut. Jag vill också påpeka att jag inte deltog vid mötet och att jag bara kan gå på andrahandsuppgifter, säger Jonas Åkerlund. Expo har sökt Mikael Jansson men han meddelar att han inte vill kommentera uppgifterna om att han har blivit utmanad.

- Ni får ingen kommentar av mig.

Ämnen i artikeln