Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i egenskap av generalsekreterare i det högerextrema paneuropeiska partiet Alliance for Peace and Freedom, APF, som Stefan Jacobsson tillsammans med den italienska fascisten Roberto Fiore, ordförande för APF, hade kallats till en utfrågning av Europaparlamentets konstitutionella utskott. Utskottets uppgift är att utreda om det var ett korrekt beslut att bevilja APF bidrag på flera miljoner kronor. Enligt Europaparlamentets regelverk ska en partisammanslutning ställa upp bakom EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter för att ha rätt till stöd.

APF:s juridiska ombud förkastade hela processen och ifrågasatte legitimiteten för hela utfrågningen och det konstitutionella utskottets befogenheter. Han menade att det inte spelade någon roll vad styrelsemedlemmarna i APF gör på sin "fritid" eller vilka partier de representerar i sina hemländer. I APF ingår bland annat representanter från nazistiska Gyllene gryning och tyska NPD, som enligt ett tyskt domstolsutlåtande bryter mot den tyska konstitutionen i APF

Det är en hållning som flera ledamöter i utskottet inte höll med om. Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S frågade om Stefan Jacobsson bakgrund som ledare för nazistiska Svenskarnas parti och hur hans nuvarande roll i bokförlaget Logik, som ger ut nazistisk litteratur, rimmar med EU:s grundläggande värden. Marita Ulvskog tog även upp att Logik förlag gett ut Turner Diaries, en skönlitterär bok som fungerat som inspiration för nazistiska terrorhandlingar och terrorgrupper. 

Stefan Jacobsson avfärdade frågan med att hans engagemang i Logik förlag inte har med APF att göra. 

Roberto Fiore hävdade att APF försvarar det kristna och inte är rasistiskt. Han fick bland annat frågan om hans syn på Förintelsen.
"Min åsikt är att detta börjar bli en rättegång om ideer", inledde Fiore.
Han fortsatte:
"Vad kommer den frågan ifrån? Har du sett mig säga något om det? Jag anser det vara ett brott att döda någon för sin religion, det är tillräckligt." 

Det är slutligen upp till Europaparlamentet att genom en omröstning besluta om APF:s stöd ska dras in. Utredningen kring bidragen till APF drogs igång redan i maj förra året efter Expos granskning av APF och miljonbidragen. Sedan dess har APF beviljats stöd även för 2017. Europaparlamentarikern Marita Ulvskog (S) är kritisk till att parlamentet ännu inte kommit till ett beslut. 

– Detta hade behövt gå snabbare. Att EU finansierar fascistiska rörelser och att detta kunnat pågå så länge är en väldig fläck på bilden av EU som ett projekt som värnar demokratin. För mig är detta topp-prioriterat, säger hon. 

Fakta APF

Grundades 2015 men var verksamma redan 2014.

Styrelse:

President/ordförande: Roberto Fiore, Forza Nuova, Italien
Vice ordförande: Artemis Matthaiopoulos, Gyllene gryning, Grekland
Vice ordförande: Nick Griffin, British Unity, Storbritanien
Generalsekreterare: Stefan Jacobsson, Sverige
Ledamot: Jens Pühse, NPD, Tyskland
Ledamot: Tomáš Vandas, DSSS, Tjeckien
Ledamot: Gonzalo Martín García, Democracia Nacional, Spanien
Ledamot: Daniel Carlsen, Danskarnas parti, Danmark
Ledamot: Olivier Wyssa, Frankrike
Ledamot: Hervé van Laethem, Mouvement Nation, Belgien

Partier och politiker anslutna till APF:

Mouvement Nation, Belgien
Förintelseförnekaren Hervé van Laethem från den identitära organisationen Mouvement Nation sitter som ledamot i APF:s styrelse. Laethem har sedan 1980-talet lett flera radikala grupper och har flera gånger lagförts för sin öppna rasism.

Vlaanderen Identitair, en flamländsk identitär rörelse, gick med som medlem i APF mars 2016. De har nära samarbete med Mouvement Nation.

Danskarnas partii, Danmark
Danskarnas parti, som var det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas partis systerparti, företräds i APF av partiledare Daniel Carlsen. Partiet bildades 2011 och saknar parlamentarisk representation. Det har nära relationer med det tyska NPD och är idag den samlade kraften för den splittrade danska vit makt-rörelsen.

Olivier Wyssa, Frankrike
Politikern och advokaten Olivier Wyssa är ledamot i APF:s styrelse. Han var tidigare medlem i Front National. Det är numer oklart om han ingår i någon organisation. Han ska ha lämnat Front National på grund av samröre med den numer förbjudna organisationen L' Œuvre française. Wyssa sitter som politisk vilde i Auvergne-Rhône-Alpes regionala parlament.

Gyllene gryning, Grekland
Det nazistiska partiet Gyllene gryning har nått framgångar såväl nationellt som i Europaparlamentet, där det har tre representanter. Artemis Matthaiopoulos som är vice ordförande i AFP:s styrelse sitter även i det grekiska parlamentet.

Forza Nuova, Italien
Ledaren för Forza Nuova, Roberto Fiore, har de senaste åren varit spindeln i nätet i försöken att bygga allianser mellan Europas högerextrema partier. Han är ordförande för APF. Han valdes in i Europaparlamentet 2008. Partiet saknar idag parlamentarisk representation.

Democracia Nacional, Spanien
Democracia Nacional företräds av Gonzalo Martin Garcia i APF. Han ansvarar för partiets internationella kontakter. Har tidigare haft kontakt med nazistiska Svenskarnas parti. Partiet har inga parlamentariska företrädare. Kandiderade till senaste Europaparlamentsvalet.

Nick Griffin, Storbritannien
Den före detta partiledaren för British National Party, Nick Griffin, ingår i APF:s styrelse. Sedan den 30 november 2015 är han tillsammans med Artemis Mattheopoulos vice ordförande för APF. Griffin var bland annat den som ledde det konstituerande mötet i februari 2015. Griffin satt tidigare i Europaparlamentet för BNP. Griffin driver numer enmansprojektet British Unity.

Stefan Jacobsson, Sverige
Tidigare var partiledare för det numera nedlagda nazistiska Svenskarnas parti, är sedan november 2015 APF:s generalsekreterare.

Dělnická strana sociální spravedlnosti, Tjeckien
Tomáš Vandas är partiledare för det högerextrema tjeckiska partiet Dělnická strana sociální spravedlnosti (Arbetarnas parti för social rättvisa). Partiet har inga mandat i Tjeckien eller i EU-parlamentet. Partiet har gjort sig kända för sina hotfulla marscher genom romska läger och för en protest mot en Prideparad.

NPD, Tyskland
Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, vann ett mandat i Europaparlamentsvalet 2014. I APF:s styrelse företräds partiet av Jens Pühse. I NPD har han bland annat haft uppdraget att sköta partiets internationella kontakter.

Partiet har även fått några få mandat i de senaste lokalvalen i Tyskland. Beskrivs som kryptonazistiska i tysk debatt. Är under utredning och kan förbjudas på grund av Tysklands förbud mot nazistiska partier.