Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 5 mars kontrollerade en polispatrull en 26-årig man vid Hötorget i centrala Stockholm. Poliserna noterade att mannen bar en så kallad bomberjacka med ett påsytt totenkopf-märke, dödskallesymbolen som prydde SS-uniformerna under Hitlerregimen. Vid en visitation visade det sig även att mannen bar en kniv.

På torsdagen meddelade Stockholms tingsrätt sin dom. Mannen döms för brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, men frias för åtalet rörande hets mot folkgrupp. Påföljden blev villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst.

För att en symbol ska anses utgöra hets mot folkgrupp så måste den ha en otvetydig koppling till en viss åsiktsriktning, resonerar tingsrätten.

Åtalad medger kunskap om symbolen

Det konstateras i åtalet att 26-åringen burit en symbol som är kopplad till den nazistiska organisationen SS. Organisationen som var en central aktör under Förintelsen.

Tingsrätten fastslår att vissa symboler, som hakkorset, är tydligt kopplade till nazismen, men menar att totenkopf-symbolen inte är det på samma sätt.

26-åringen själv uppger i förhör att han inte haft något syfte att sprida ett meddelande med totenkopf-märket. Men medger att han vet att märket ”härstammar från ett tyskt militärförband under tiden för andra världskriget”.

”Otvetydig koppling till nazism”

Trots att rätten därmed kan fastställa att den åtalade är medveten om dess koppling till nazismen och att han burit symbolen offentligt, så menar tingsrätten att det inte räcker för att det ska utgöra hets mot folkgrupp.

Rätten menar att åklagaren inte gett någon närmare koppling mellan nazistsymbolen och ”åsiktsriktningen”.

”Under dessa förhållanden, och med beaktande av att bestämmelsen om hets mot folkgrupp ska tolkas restriktivt, går det enligt tingsrätten inte att slå fast att märket har en otvetydig koppling till nazism”, resonerar tingsrätten och friar mannen.

Oenig rätt

Totenkopf-symbolen är vanligt förekommande i nazistiska sammanhang. Den har tidigare vid ett flertal tillfällen prövats rättsligt, till exempel fastställde hovrätten 2018 att det utgjorde hets mot folkgrupp när en företrädare för Nordiska motståndsrörelsen bar symbolen på sin jacka.

I domen mot 26-åringen är rätten inte enig i sitt beslut. En av nämndemännen har en skiljaktig mening och menar att 26-åringen även borde fällas för hets mot folkgrupp.

Nämndemannen menar att det inte råder några oklarheter om totenkopf-symbolens koppling till nazismen.

Expo har sökt åklagaren för en kommentar. Domen kan överklagas fram till den 14 december.