Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Högsta domstolen i Finland beslutade hösten 2020 att Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i landet förbjuds. Redan innan domen hade nazistorganisationen belagts med ett tillfälligt verksamhetsförbud.

Helsingfors tingsrätt dömde på fredagen fyra personer för att ha fortsatt NMR:s aktivism, fast under namnet Kohti vapautta (Mot friheten), vilket bland annat Hufvudstadsbladet rapporterat om.

Rätten gör bedömningen att Kohti vapauttas ideologiska inriktning och verksamhet är snarlik NMR:s.

”De svarande har genom att delta i evenemang ordnade av KV-rörelsen gjort sig skyldiga till utövande av förbjuden föreningsverksamhet”, skriver tingsrätten i sitt beslut, enligt Hufvudstadsbladet.

De fyra männen döms mot sitt nekande till dagsböter för att ha fortsatt driva NMR:s verksamhet trots förbudet. De döms samtidigt för flera fall av hets mot folkgrupp.

En femte person döms samtidigt till villkorligt fängelse i ett år och tre månader för hets mot folkgrupp, skjutvapenbrott och grov skadegörelse. Vid Förintelsens minnesdag, januari 2020, klottrade han på synagogan i Åbo med röd färg och satte upp antisemitisk propaganda på dörren. Den dömde ska enligt domen dessutom ersätta judiska församlingen med cirka 30 000 euro och försäkringsbolaget med 39 000 euro.

Ytterligare fyra män stod åtalade för att ha fortsatt driva NMR:s aktivism. I ett fall underkändes åtalet – för tre personer hann brottet preskiberas.