Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

”Ökande antal hatgrupper, ökning av högerpopulism och antisemitism. Dödlig terrorism, fler hatbrott och explosionsartat gatuvåld. Det var det högerextrema landskapet 2018”, skriver Southern Poverty Law Center i rapporten The year in hate and extremism: Rage against change

År 2018 noterade Southern Poverty Law Center 1 020 aktiva hatgrupper i USA. Det är det högsta antalet sedan de började kartlägga grupperna år 1999. Kartläggningen visar på en fortsatt trend där antalet hatgrupper de senaste fyra åren ökat år för år. Majoriteten av grupperna i kartläggningen är högerextrema vit makt-grupper, antimuslimska organisationer, invandringsmotståndare och hbtq-fientliga grupper. En fjärdedel utgör svarta nationalistgrupper. 

Ökningen kopplas till Donald Trumps retorik

Ökningen av hatgrupper kopplas delvis till Donald Trump, som genom sina olika uttalanden gjort att rasism mot muslimer och invandrare nått en större publik. Antalet utpräglade vit makt-grupper ökade med nästan 50 procent 2018. Från 100 till 148 stycken. Southern Poverty Law Center har tidigare kopplat 50 mord som begicks 2018 till högerextremism.

Trump har hyllats av aktörer inom vit makt-miljön för uttalanden som pekar ut latinamerikaner som våldtäktsmän och invandrare som kriminella. Rapporterna om att Donald Trump ska ha refererat till länder som Haiti med en svart majoritetsbefolkning, som ”shithole countries” fick David Duke, tidigare ledare för Ku Klux Klan, att på Twitter utbrista ”Det är den perfekta sanningen”. 

Donald Trumps alla tal om att det pågår en invasion av migranter i USA, och hans utspel som anspelade på myten om att vita systematiskt utsätts för rasistiskt motiverade mord i Sydafrika har spätt på högerextrema konspirationsteorier om att det pågår ett vitt folkmord. 

Och rädslan över att den vita befolkningen i framtiden inte längre kommer att utgöra majoritet är en av drivkrafterna för de högerextrema rörelserna i landet. 

Högerextremismen ökar i flera länder

Samtidigt finns det ett missnöje mot Donald Trump bland hans anhängare om att han inte gör tillräckligt och att han inte levt upp till sina löften. Bland annat att Mexiko ska betala för en mur längs den amerikanska gränsen. 

Även antalet svarta nationalistgrupper, vars ideologi ofta präglas av rasism mot vita, antisemitism och homofobi, har ökat i USA. Southern Poverty Law Center ser ökningen av dessa grupper som en reaktion på Donald Trump och vit makt-gruppernas framflyttade positioner. 

Southern Poverty Law Centers rapport är en av flera som kommit den senaste tiden och som visar på ökad högerextrem mobilisering. På onsdagen rapporterade Expo om hur islamofobin ökar i Storbritannien. Siffror från Tyskland, Frankrike och Storbritannien har visat att det under 2018 skedde en dramatisk ökning av antisemitiska hatincidenter.