Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Låt oss därför hjälpas åt för att göra valåret 2010 och den kommande valrörelsen så obekväm, olustig och ångestladdad som möjligt för förrädarpolitikerna."

Så låter det när Svenska motståndsrörelsens ledning meddelar aktivisterna organisationens riktlinjer inför valet. Svenska motståndsrörelsen är en nationalsocialistisk, revolutionär och utomparlamentarisk organisation som vill upprätta ett nordiskt rike. Svenska motståndsrörelsens aktivister har upprepande gånger varit inblandade i våldsamheter, ofta i samband med organisationens offentliga aktioner. Flera av aktivisterna är dessutom dömda för grova våldsbrott. Expos årsrapport för 2009 visar att Svenska motståndsrörelsen är den grupp inom den svenska vit makt-miljön som tydligast ökar sin utåtriktade aktivism.

Ställa till med en scen

Expo har tagit del av ett internt dokument från den slutna och strikt hierarkiska organisationen. I dokumentet, som beskrivs som ett "kampbrev", uppmanas aktivisterna att störa de etablerade partiernas möten:

"Exempelvis bör vi ofta finnas i anknytning till förrädarpolitikernas möten och ställa dem mot väggen; och speciellt intressant blir detta när prominenta framträdare för partiet visar sig", skriver organisationsledningen.

Enligt direktiven ska Svenska motståndsrörelsens aktivister diskret blanda sig med åhörarna för att vid tillfälle ställa "svåra eller avslöjande frågor", avkräva svar och gå "till verbalt angrepp". Organisationen utgår från att aktivisternas närvaro kommer att ifrågasättas:

"Skulle man bli avvisad från platsen, vilket inte alls är omöjligt, så ställer man helt enkelt till med en scen, praktiserar civil olydnad och gör reklam för Motståndsrörelsen."

Risk för konfrontation

Johan Olsson, chefanalytiker för säkerhetspolisens författningsskydd, säger att de inte kommenterar information rörande specifika omständigheter och grupper, men att säkerhetspolisen noterat ett ökat intresse inom vit makt-miljön att vara aktiva och delta i valrörelsen och då framför allt genom olika typer av manifestationer.
– Det finns alltid en risk för konfrontationer. Det finns en del grupper, även om de rent allmänt inom vit makt-miljön i de här sammanhangen har fokus på att föra ut budskapet, så ligger en del organisationer på gränsen till det lagliga och ibland överskrids den, till exempel när man motdemonstrerar, säger Johan Olsson.
Olsson säger att Säkerhetspolisen i samband med valet vidtar motverkande åtgärder vid olika typer av evenemang och händelser för att minimera brottslig verksamhet.

Sverigedemokraterna visar vägen

Svenska motståndsrörelsen gör bedömningen att årets val är extra viktigt, även om organisationen själv inte ställer upp, eftersom Sverigedemokraterna med stor sannolikhet tar sig in i riksdagen:

"Även om vi i dagsläget, som den aktivistiska spjutspets vi är, inte kan tävla med SD om de 'ljumma' medborgarna så kan, och ska, vi utnyttja det faktum att den allmänna debatten i Sverige förändrats i och med sverigedemokraternas avancemang."

Svenska motståndsrörelsens ledning menar att debatten idag är gynnsam för organisationen och tror att den i längden kommer öppna upp för att deras politik kommer få större genomslag:

"Visst är det så att ras fortfarande är lite mer känsligt och att judefrågan fortfarande är en blind punkt. Men i och med att andra tabun försvinner öppnas även dessa för oss."

Säkerhetspolisen har dock inte sett några kopplingar mellan Sverigedemokraternas framgångar och en ökad aktivitet inom vit makt-miljön
– Det vi kan se är att aktiviteten går upp vid valrörelser och den typen av händelser där samhället i övrigt blir mer intresserat av politik, säger Johan Olsson.

Ämnen i artikeln