Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Det vore mycket illa om inte de lämpliga kontrollerna av bidragsmottagarna har gjorts", skriver

David-Maria Sassoli, en av 14 vice talmän i Europaparlamentet, rapporterar EU-News.

David-Maria Sassoli är vice talman i EU-parlamentets presidium som består av talmannen, 14 vice talmännen och fem kvestorer. Deras ansvar är att besluta om administrativa, ekonomiska och organisatoriska frågor som rör parlamentet. Sassoli är också en av dem som fattade beslutet om utbetalning till APF och Terra Nostra och AENM, en partisammanslutning där bland annat ungerska Jobbik ingår. Även AENM:s stiftelse Identités & Traditions Européennes har beviljats EU-stöd.

Efter Expos avslöjande har David-Maria Sassoli begärt en kontroll av hur beslutet om utbetalningarna förberetts och fattats. Han vill att parlamentets finansavdelning utreder hur Alliance of Peace and Freedom, APF, kunde finnas på listan över godkända mottagare för EU-medel.

"Pengar från parlamentet får inte hamna i kassan hos antieuropeiska rörelser", skriver Sassoli enligt EU-News.

Det är inte bara David-Maria Sassoli som reagerat på utbetalningarna. Redan 2014 beslutade Europaparlamentet att ändra regelverket för att förhindra att pengar betalas ut till partier som bryter mot EU:s grundläggande värderingar. Vad som undgick många beslutsfattare var att ändringarna inte träder i kraft förrän 2017. Det har inneburit att fascistiska europeiska partier beviljats över 20 miljoner kronor efter regelförändringarna.

I Sverige har Europaparlamentarikern Marita Ulvskog lovat att hon ska göra vad hon kan för att stoppa utbetalningarna. Även centerpartisten och europaparlamentarikern Fredrick Federley är kritisk till hur EU hanterat partibidragen. De italienska europaparlamentarikerna Sergio Cofferati och Curzio Maltese från vänstern har kallat bidragsbeslutet för "en skam", medan ledaren för Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), EPP, Manfred Weber, konstaterar att mottagarna av miljonbidragen är "de värsta högerradikalerna och nyfascisterna".

Den spanska europaparlamentarikern, Marina Albiol Guzmán från partigruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster, kräver att EU-bidragen till fascistiska partier dras in med omedelbar verkan.

I ett brev till Europaparlamentets talman Martin Schulz skriver hon:

"Vi ber dig att överväga ditt beslut och att du omedelbart stoppar finansieringen av fascistiska organisationer med pengar som kommer från varenda europé, även de som är utsatta för de här grupperna. Om inte, är du inte bara skyldig till att stödja dem ekonomiskt utan ger dem även politiskt stöd."

Ämnen i artikeln