SwebbTV är en högerextrem och konspirationsteoretisk nyhetssajt med tyngdpunkt på videoinslag. SwebbTV tillhandahåller också videoplattformen Swebbtube, en egen variant på Youtube där SwebbTV själva publicerar sitt innehåll men som också är tillgänglig för en rad andra konspirationsteoretiska och högerextrema aktörer. Tidigare var Youtube SwebbTVs största plattform, men efter att de stängts av från tjänsten publiceras innehållet uteslutande på egen sajt.

SwebbTV står för en liknande nationalistisk linje som flera av de svenska vit makt-grupperna och lyfter fram etnopluralism, en vision om att etniska grupper ska separeras och leva åtskilda, och sajten framhåller franska nyfascister/identitärer som föredömen.

Grundades av sverigedemokrater

Ägare av SwebbTV är dess ansvariga utgivare Mikael Willgert, som tidigare var aktiv i Sverigedemokraternas stockholmsavdelning.

Kanalen grundades 2016 av den antimuslimska profilen Jan Sjunnesson, även han dåvarande sverigedemokrat, som samtidigt jobbade för hatsajten Avpixlat, föregångaren till dagens Samhällsnytt som också kallas Samnytt. 

Jan Sjunnesson sparkades från posten som chefredaktör på SD:s webbtidning Samtiden i februari 2015 efter ett uttalande i Dagens Nyheter om att det var tidigare riksdagsledamoten Erik Almqvist som styrde innehållet på Samtiden i det fördolda. Almqvist hade kort innan tvingats bort från Sverigedemokraterna efter hans roll i den så kallade ”Järnrörsskandalen” avslöjats.

Mikael Willgert och Jan Sjunnesson stod båda som kontaktpersoner för varsin SD-förening 2016. SwebbTV gjorde vid tidpunkten specialprogram som representanter från SD Stockholm medverkade i. Programmen var ett försök att skapa opinion mot planerade flyktingboenden för personer som kom till Sverige under flyktingvågen 2015.

Trots grundarnas bakgrund i SD hävdar ägaren Mikael Willgert att kanalen är partipolitiskt oberoende. Men partikoppling finns också till Alternativ för Sverige via SwebbTV:s återkommande programledare och profil Lennart Matikainen. Lennart Matikainen valdes 2021 in i kyrkomötet för Alternativ för Sveriges räkning och kandiderade för partiet även i 2022 års val.

SwebbTV har fått mediestöd från Myndigheten för press radio och tv, MPRT, både 2020 och 2021 på sammanlagt drygt 1,3 miljoner.

Avstängda från Youtube

I december 2020 stängdes SwebbTV av helt från Youtube, som tidigare var deras huvudsakliga och största plattform.

Anledningen var bland annat missvisande information om coronaviruset. Kanalen startade då videoplattformen Swebbtube i januari 2021 och publicerar sig i dag uteslutande på egen sajt.

Leif Östlings uttalande blev propaganda

2019 gästade Scanias tidigare vd och dåvarande ordförande i Svenskt Näringsliv Leif Östling, SwebbTV. Intervjun fick mycket uppmärksamhet och hård kritik efter industrimannens uttalanden om svensk invandring.

”Vi har tagit in alldeles för mycket folk utifrån. Man ska komma ihåg när man tar människor från Mellanöstern och Afrika, alltså de lever i ett samhälle som vi lämnade för ungefär hundra år sedan”, sa Östling i interjvun.

Han sa också att Sverige riskerar att drabbas av ett inbördeskrig – ett uttalande som senare kom att användas i propagandasyften då både den ryska statsägda kanalen Sputnik och RT lyfte fram uttalandet. Det gjorde även Voice of Europe, en nederländsk högerpopulistisk sajt.

Starka band till högerextrema Nätverket

SwebbTV har knutit nära band till den konspirationstroende sammanslutningen Nätverket. Nätverkets profiler Lennart Matikainen (AFS) och Katerina Janouch är båda flitigt återkommande programledare i SwebbTV.

Katerina Janouch dömdes 2022 för grovt förtal efter att på sin blogg och i sociala medier 2020 spridit uppgifter om att en lärare tvingat sina elever ”att erkänna sig till Islam”. Skolan och dess personal fick efter uthängningen motta hot. Skolan besöktes också av maskerade personer vilket föranledde att vakter sattes in för att garantera personal och elevers säkerhet.

Även Lennart Matikainen åtalades under 2022 för grovt förtal. Som i Janouch fall rör det åtalet en publicering på Matikainens privata youtube-kanal.

Vid den högerextrema så kallade ”Svenska bok- och mediamässan”, anordnad av Nätverket, var SwebbTV huvudsponsor 2022. 2020, när coronarestriktionerna inte tillät fysiskt deltagande så direktsände SwebbTV och Exakt24 samtliga programpunkter på sina plattformar. Mikael Willgert har deltagit som talare på den högerextrema mässan 2020, 2021 och 2022.

Läs mer: Majoriteten av alternativ bokmässas talare kopplade till extremhögern

Valobservatör i Ryssland

SwebbTV:s programledare Magnus Stenlund och Exakt24:s chefredaktör Erik Almqvist agerade efter inbjudan från Ryssland som ”internationella experter” och ”valobservatörer” vid Duma- och kommunalvalet i Ryssland 2021. Efteråt hyllade de valet i rysk media. Bland annat sa de att det saknas ”svaga länkar” som kan leda till valfusk och att allt med valet fungerade väl. Det framkom i Dagens Nyheters granskning som publicerades 2022. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beskriver i en rapport däremot valet som en ”bekräftelseprocess av Vladimir Putins politiska system”.

Dagens Nyheter avslöjade en månad efter sin första publicering att SwebbTV sänder konspirationsteorier från de ryska statliga tv-kanalerna RT och Sputnik på Öppna kanalen i Stockholm. EU har bannlyst RT och Sputnik med motiveringen att de sprider ”desinformation och informationsmanipulering riktad mot EU och dess medlemsländer”.

Med egna ord

”Det som är roligast är att det här är en ung stark rörelse som inte har med det andra världskriget att göra. De tar ny sats. Den är framtidsorienterad.”
– Karl-Olov Arnstbergs beskrivning av identitärer i ett avsnittet om nationalism. Arnstberg är programledare för SwebbTV Kultur och hade rollen som gäst hos Mikael Willgert i Lördagsintervjuns fem avsnitt om ”Den svenska identiteten” som sändes på SwebbTV 2018.

 

Jag har ingen formell utbildning eller någon speciell kompetens för det jag gjorde, mer än att jag fick en möjlighet att själv göra en bedömning. Jag upplevde inte att någon försökte påverka min bedömning. Det är vad jag kan säga till dig”.
– Programledaren Magnus Stenlunds kommentar till Dagens Nyheter i deras granskning från april 2022, om svenska representanter från alternativmedier som bjudits in som valobservatörer i Ryssland.

 

”Ja, absolut!”
– Mikael Willgerts svar, i Sveriges Radios granskning av SwebbTV 2020, på frågan om han är nationalist. 

 

”På vardagssvenska kan man säga att muslimer lär sig att den som vill vara en riktig man får aldrig ta skit. Ett sådant samhälle blir inte bara fyllt med konflikter utan kriget finns där ständigt (…) Alternativet för muslimen är offerrollen. Muslimer är så gott som alltid orättvist behandlade och förfördelade. Den som är ett offer är inte ansvarig och bär inte ansvaret. Den som är ett offer bygger även upp en fientlig bild av dem som gjort honom eller henne till ett offer. Om man tänker särskilt på muslimer så är det en grogrund till terrorism.”
– Karl-Olov Arnstberg, programledare för SwebbTV Kultur, andra avsnittet om ”Kulturella skillnader i konflikthantering”, 2022.

 

”Massmigration, klimatlarm och feminism är genomgående teman för den politiskt korrekta läran som dikteras av vårt etablissemang och som är helt styrt av globalisternas intressen. Detta leder till att makt över oss och vårt land överförs till FN, EU, globala banker och andra organisationer”.
– Mikael Willgert om innehållet i Svensk Webbtelevisions möte ”Det stora bedrägeriet” 2018.

 

Artikeln har publicerats som en del av projketet En sökning bort med stöd av MUCF.