Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Chefsåklagare Thomas Häggström använde den största delen av måndagen till att lägga fram målet för rätten. Inledningsvis hade alla åtalade förklarat sig oskyldiga till åtalspunkten om terroristbrott, tre av dem erkände grov skadegörelse på ett par punkter medan den äldste av dem nekade till samtliga punkter.

Sakframställan och förevisning av den tekniska bevisningen handlade i första hand om den skrift som åklagaren hävdar är en brottsplan. För att styrka detta jämförde han hela tiden med skriftens text och vad gruppen hade genomfört för skadegörelse.

Skriften "Revolution i välfärdsstaten" är en skrift som handlar om kamraterna A och B. Skriften är skriven på ett skönlitterärt sätt, precis som William Pierce "Turner Diaries", om än på ett mycket mer simpelt sätt. Turner Diaries ses som inspirationskälla till den ansvarige för bombningen mot den federala byggnaden i Oklahamo City 1995 som krävde 168 människoliv.

I "Revolution i välfärdsstaten" beskrivs fem steg för att uppnå det idealsamhälle som A och B vill se. De inser båda att det svenska samhället inte går att revoltera emot på en gång. För att i ett senare skede göra detta måste först ekonomin sättas i gungning och detta ska i fas 1 uppnås genom massiv skadegörelse. Fas två omfattades av sprängningar av elanläggningar, Riksdagen och Regeringskansliet. I nästa fas skulle motståndare mördas och i den fjärde fasen skulle ett mer öppet regelrätt krig inledas. I den sista fasen skulle självmordsbombare användas mot det motstånd som fanns kvar. Den sista fasen kunde också träda in i ett tidigare skede för att sätta skräck i hela samhället.

- Den här skriften är av central betydelse när man ska bedöma och förstå det här målet, argumenterade chefsåklagare Thomas Häggström.

När nazistcellen greps hade de varit aktiva i endast någon månads tid och hunnit med att förstöra egendom för nästan 1,5 miljoner kronor. Tanken var att skriften "Revolution i välfärdsstaten" skulle tryckas av en ej namngiven person i Stockholm och sedan distribueras över landet. På så sätt skulle nya celler växa fram av sig själva.

Åtalade började höras

Sent på eftermiddagen på måndagen hann chefsåklagaren inleda ett förhör med den enda kvinnan i gruppen som än så länge står åtalad.

Hon berättade att hon hade dragning åt högerkanten, men hon var inte nationalsocialist.

- Jag får väl erkänna att jag haft en fascination för Nazityskland under 1930- och 40-talet, berättade hon.

Efter förhöret avslutades den första rättegångsdagen. Kvinnan som inte sitter häktad längre lämnade salen med sina vänner. De tre åtalade männen fördes iväg av häktespersonal.

Ämnen i artikeln