Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den omskrivne svenske affärsmannen Patrik Brinkmann har beslutat sig för att avsluta sin politiska karriär.
– Mitt beslut är väl övervägt och redan för ett år sedan kom jag egentligen fram till att lägga min tid på annat. Emellertid lät jag mig övertalas då och har nu lagt ytterligare ett år bakom mig av tämligen intensivt arbete i vart fall tidvis, även om det inte alltid märks utåt. Jag har nu sammantaget cirka tio år engagerat mig tämligen aktivt politiskt i olika sammanhang varav de första fem åren helt i bakgrunden för att sedan allt eftersom mer ta plats i synliga politiska sammanhang, skriver Brinkmann i ett mejl till Expo.

Brinkmann har under många år agerat som finansiär och nätverksbyggare inom den högerextrema och den anti-muslimska miljön i Europa. 2004 dök stiftelsen Kontinent Europa upp, grundare var Patrik Brinkmann. I stiftelsen samlades flera ledande personer ur den europeiska extremhögern, företrädesvis den tyska. Det är också i Tyskland som Brinkmann haft sin bas och hem. Inom partipolitiken var han först involverad i Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD. Enligt egna uppgifter försökte Brinkmann få NPD att ta en mer moderat riktning och när det inte lyckades blev han istället aktiv i den antimuslimska så kallade Pro-rörelsen. Brinkmann var bland annat ordförande för Pro-rörelsens Berlin-avdelning. Brinkmann har även varit en viktig aktör vid träffar mellan olika internationella aktörer inom den anti-muslimska rörelsen.

Att han nu väljer att offentliggöra sitt beslut har enligt honom själv ingenting att göra med att den anti-muslimska miljön utsatts för hård kritik efter terrordåden i Norge.
– Beslutet har ingenting med händelserna i Norge att göra. Som jag nämnde tidigare brottades jag med dessa funderingar redan för ett år sedan, men sköt upp ett definitivt beslut av den anledningen att jag dels ville se hur "samarbetet" mellan Republikanerna och Pro utvecklade sig, dessutom ville jag fullfölja min agenda med att skapa en idé smedja av ny art kring den partipolitiska miljön.

Enligt Brinkmann så hoppar han av politiken dels av personliga skäl, men även affärsmässiga.
– Jag har under det senaste halvåret fått flera förfrågningar om att delta i intressanta och spännande sammanhang både affärsmässigt och mer privat där jag känner att mitt politiska engagemang hindrar mig att fullt ut engagera mig på så vis som jag önskar. Samtidigt har jag i samtal med människor jag har runt mig fått stöd i mitt beslut.

Trots att Brinkmann lämnar politiken stänger han inte helt möjligheten att i framtiden agera som finansiär i politiska sammanhang. Han tror själv att hans avhopp kommer att få konsekvenser.
– Allt får konsekvenser. I vilken omfattning och på vad vis vill jag inte spekulera i. Kanske kommer en del av mina vänner inom den mer "etablerade politiken" här i Tyskland bli något mindre rädda att synas offentligt med mig.