Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mytkollen redogör i artikeln Våldsprofet för en hotad vithet hur begreppet ”white genocide” populariserades i den amerikanska vit makt-miljön på 1970- och 1980-talet. Begreppet exporterades snabbt och bland annat svenska nazister tog till sig konspirationsteorin om att det pågår ett systematiskt folkmord på vita. Folkmordet är enligt myten orkestrerat av en påstådd judisk sammansvärjning – ofta kallad ZOG, Zionist Occupation Government. På 1990-talet var kampen mot det påstådda folkmordet på vita och ZOG ett centralt tema i vit makt-musiken. En av de mer kända vit makt-låtarna heter till exempel Död åt ZOG.

Idag präglar de idéer, som populariserades av den amerikanska nazisten och terroristen David Lane, framförallt Nordiska motståndsrörelsens (NMR) propaganda. Att Lanes idéer lever vidare i organisationen är ingen slump. NMR bildades 1997 av nazisten Klas Lund som på tidigt 1990-tal var med i terrornätverket kring tidningen Storm, känt som Vitt ariskt motstånd (VAM). Miljön var idémässigt en import av den amerikanska vit makt-miljön. Storms propaganda präglades av att beskriva en kamp mot ZOG.

Klas Lund dömdes 1991 till sex års fängelse för bland annat bankrån. I rättegången förklarade Christoffer Ragne, medlem i gruppen, deras politiska motiv:

”Det pågår ett rasligt självmord i alla vita nationer. Det föds inte tillräckligt med barn, aborter tillåts, folk importeras och drogmissbruk och annan dekadens uppmuntras”. 

Nazistiska NMR menar att judar kontrollerar regeringar och verkar för att ”försvaga de etniskt homogena och starka nationerna i framför allt Nordeuropa”. Beskrivningen av hur denna påstådda judiska makt går tillväga är som direkt hämtad ur en skrift av David Lane. Ofta beskrivs den svenska regeringen av NMR som ”folkmordsregimen”.

När David Lane dör i fängelset 2007 känner sig vit makt-veteranen Magnus Söderman, ideolog i Svenska motståndsrörelsen (senare Nordiska motståndsrörelsen), manad att författa en dödsruna åt sin hjälte. Magnus Söderman frågar sig hur han ska kunna återge en livsgärning som David Lanes – som betytt så mycket ”för så många människor världen över”. Inte minst för nuvarande Nordiska motståndsrörelsen:

”När han gick bort hoppas jag att han drog sig till minnes alla de brev i vilka jag berättade om Motståndsrörelsens utveckling och att vi i mångt och mycket försökte praktisera hans läror i vår kamp. Jag hoppas han kände sig förvissad om att kampen fortsätter.”

Magnus Söderman är i dag aktiv i vit makt-föreningen Det fria Sverige och även där finns idén om att det pågår ett folkmord av vita. Hans kollega Dan Eriksson, också en veteran i den svenska vit makt-miljön, skrev den 24 november 2018 på Twitter att det pågår ett ”folkmord mot vårt folk”.

LÄS MER: Sydafrika - en symbol för vitt folkmord

Folkmordsmantra sprids över internet

Föreställningen om ett pågående folkmord är starkast i ytterkantsrörelserna men går även att hitta i sammanhang som lockar bredare lager av den högerextrema miljön. Det går att hitta både i terroristen Anders Behring Breiviks så kallade manifest, i Flashback-trådar och sprids mer eller mindre organiserat av mängder av mindre aktörer och influencers i sociala medier. På Facebook finns stora grupper som ständigt sprider så kallade memes där det hävdas att vita utsätts för ett folkmord.

En sådan grupp är This is Europa, som genom sin grundare har kopplingar till Sverige. Inför det svenska riksdagsvalet 2018 producerade gruppen propaganda för det högerextrema partiet Alternativ för Sverige, i övrigt riktar sig den engelskspråkiga gruppen till en internationell publik.

I skrivande stund har This is Europa nästan 90 000 medlemmar. Här varvas fina bilder på europeiska byggnader, konst, kultur, storslagen natur och bilder på vita barn och kvinnor med budskapet att allt detta är hotat. Facebook-gruppen använder den så kallade Mantra-rörelsens strategi om att sprida ut enkla slogans ofta och gruppens syfte är att göra sina följare uppmärksamma på vad de menar är ett pågående folkmord på vita. Återkommande är påståendet att antirasister är för etniskt homogena samhällen – förutom när det kommer till länder med en vit majoritetsbefolkning. ”Afrika tillhör afrikanerna” och ”Asien tillhör asiaterna” är en del av mantrat.

”Anti-racist is a code word for anti-white” hamras ut i olika memes på This is Europas facebooksida. Sloganen, som myntades av vit makt-ideologen Bob Whitaker, ekar av David Lanes budskap i texten White Genocide Manifesto. Lane skrev att ”integration är en förskönande omskrivning av folkmord”.


This is Europa är också mer än en Facebook-grupp, medlemmarna hänvisas ofta till deras hemsida som innefattar en podd och texter. En sådan text har rubriken ”What is white genocide – A thorough explanation”, på svenska ”Vad är vitt folkmord – en utförlig förklaring”. I texten utgår författaren från FN:s definition av folkmord för att argumentera för att begreppet kan appliceras på västvärlden. Idén är att ”vita” indoktrineras i att skämmas och känna skuld. Författaren menar att detta är en medveten strategi för att göra vita likgiltiga inför sin egen utrotning och att många idag lider av en ”anti-vit mentalitet”. Detta tillsammans med abort och invandring och med en politik där inga ”vita områden” tillåts faller under FN:s definition av folkmord, menar författaren.

This is Europas och Mantra-rörelsens propaganda skiljer sig inte nämnvärt från klassisk nazistisk propaganda, förutom att de inte på samma sätt pekar ut vem som skulle ligga bakom folkmordet. Just det är typiskt för myten om det demografiska folkmordet på vita: vem som skulle stå bakom det anpassas efter avsändarens intresse. Det kan vara alltifrån en ”judisk konspiration”, till politiker som inte stoppar invandringen eller de hycklande ”goda” antirasisterna som älskar mångkultur mer än sin egen överlevnad.

 

Mytkollen görs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor