Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i april 2021 under ett regionsfullmäktigemöte som den dåvarande SD-politikern Bertil Malmberg gjorde ett uttalande om att personer från Sydsudan har lägre IQ.

Bertil Malmberg var vid tidpunkten ledamot i Region Sörmlands fullmäktige och gruppledare för SD i kommunfullmäktige i Trosa.

Utspelet om sydsudaneser bedömdes av tingsrätten och hovrätten utgöra hets mot folkgrupp.

På fredagen meddelade Högsta domstolen, HD, att den ändrar tidigare dom och gör bedömningen att utlandet inte är straffbart som hets mot folkgrupp.

”Klart nedsättande” men friande dom

HD skriver i sitt domslut att uttalandet är att betrakta som ”klart nedsättande för den utpekade gruppen”.

Samtidigt menar HD att Malmbergs egen utsago om att han försökt påvisa att gruppen kan få svårt att få arbete i Sverige på grund av utbildningsnivå och analfabetism stöds av det talmanus han gett in i målet.

Utifrån det och med hänvisning till såväl regeringsformen som Europakonventionens skydd för yttrandefrihet gör HD bedömningen att Malmberg ska frias:

”Mot denna bakgrund har uttalandet – trots att det var nedsättande för den utpekade gruppen – inte gått utöver vad som måste godtas inom ramen för en debatt i en politisk församling”, skriver HD i sitt beslut.

– Betydelsen av en fri och öppen debatt måste väga tungt vid bedömningen av om uttalanden som görs under en debatt i en politisk församling ska anses straffbara som hets mot folkgrupp, säger justitierådet Cecilia Renfors i ett uttalande.

Uteslöts ur SD

Efter tingsrättsdomen uppmanades Bertil Malmberg att lämna SD, något han vägrade och istället uteslöts han.

Det var inte första gången som Bertil Malmberg hamnade i hetluften. Redan 2014 kunde Expo berätta om hur han, i egenskap av partiets ”islamexpert”, spridit antimuslimska konspirationsteorier.