Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Arne Weinz stod åtalad för sju fall av hets mot folkgrupp. I samtliga fall rör det inlägg och kommenterar han lagt ut på Facebook. På måndagen meddelade Attunda tingsrätt domen.

Samtliga sex av de inläggen där Arne Weinz hetsar mot muslimer bedöms vara brottsliga. I inläggen pekas muslimer och invandrare bland annat ut som terrorister, kriminella och gangsters. De framställs företräda en ”pervers våldsideologi”.

Samtidigt frias han för att han lagt ut en bild föreställande nazistiska soldater som marscherar med hakkorsfanor. Rätten menar att det är svårt att tyda i vilken kontext inlägget är gjort och om det därmed kan bedömas som hets mot folkgrupp.

Påföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Arne Weinz döms också att betala en avgift till brottsofferfonden.

Förnekar brott

I förhör förnekar Arne Weinz brott. Han hävdar även att en annan högerextrem debattör skrivit två av kommentarerna som ligger till grund för åtalet. Debattören, som har avlidit, ska enligt Weinz varit hemma hos honom vid flera tillfällen och då ”förmodligen ville skoja till det”.

Tingsrätten menar dock att det står klart att detta är en efterkonstruktion och därmed kan lämnas utan vidare avseende.

Framträdande aktör

Arne Weinz har de senaste åren kommit att bli en profilerad aktör inom den svenska extremhögern. Framför allt har han agerat i sammanhang som kan kopplas till det så kallade Nätverket. Nätverket är benämningen på en högerextrem sammanslutning som drivs genom diverse olika frontorganisationer, varav Arne Weinz sitter i styrelsen för ett par av dem.

Expo har tidigare uppmärksammat att Arne Weinz vid upprepade tillfällen hetsat mot såväl muslimer som judar på sina sociala medier. Weinz har förespråkat folkmord på muslimer och framställt judar som ett problem och en maktfaktor som kontrollerar stora delar av medierna och som driver på den muslimska invandringen.

Weinz har även författat ett antal böcker som han ger ut på eget bolag. Böckerna utspelar sig i framtiden och handlar om ett Sverige som är under ockupation av muslimer. Nyligen gick han även ut och meddelade att han gått med i Alternativ för Sverige

Bakom anmälan mot Arne Weinz står den ideella föreningen Näthatsgranskaren.