Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 72-årige nazistveteranen och första namnet på Nordiska motståndsrörelsens vallista till fullmäktige i Boden, Bo Nilsson, dömdes i februari av Luleå tingsrätt för misshandel. Det var i anslutning till att NMR höll ett torgmöte i Boden 2018 som Nilsson slog en 16-årig pojke.

Samtidigt dömdes Nilsson för att vid nazistorganisationens förstamajdemonstration på orten i ett tal ha hetsat mot bland att homosexuella. Straffet blev villkorlig dom och dagsböter. Nilsson överklagade domen.

Mildrar domen

På fredagen meddela Hovrätten för övre Norrland sin dom. I den fastslås att Nilsson med knuten näve slagit 16-åringen på halsen och att han vid sitt förstamajtal uttalat sig om homosexuella på ett sådant sätt att det är att betrakta som hets mot folkgrupp.

Men rätten ändrar samtidigt den tidigare dömda misshandeln till ringa och sänker såväl dagsböternas antal som storlek. Dessutom avslås den misshandlade 16-åringens skadeståndskrav.

Bo Nilsson (NMR) omhändertas av polis efter att han attackerat en 16-åring i Boden.
Bo Nilsson omhändertas av polis efter attacken mot 16-åringen. Foto: Oskar Nordström

Tidigare dömd

Bo Nilsson har en lång bakgrund inom den svenska extremhögern. I början av 1990-talet var han en framträdande företrädare för Sverigedemokraterna. Efter det gick han in i Nationalsocialistisk front för att under de senaste åren varit aktiv i Nordiska motståndsrörelsen.

Det är inte första gången Bo Nilsson döms. Se sent som i februari förra året dömdes han i hovrätten för hets mot folkgrupp, efter att han burit en nazistsymbol på sin jacka. Han har även dömts för misshandel, uppvigling och mordbrand. De domarna ligger dock långt bakåt i tiden.

Stökig valrörelse

I Expos årssammanställning över den svenska vit makt-miljön framgår att NMR under 2018 bedrev en aktiv valrörelse med oro, hets, hot och våld som följd.

Sammanställningen visar också att Nordiska motståndsrörelsen i anslutning till valet hade närmast daglig närvaro i de tre kommuner där partiet kandiderade, det vill säga Boden, Kungälv och Ludvika.