Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Anders Ärleskog och Björn Björkqvist åtalades för yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp i mars i år. Vid tingsrättsförhandlingarna i Karlskrona i höst så erkände Björn Björkqvist sitt ansvar medan Ärleskog förnekade att han skulle hållas ansvarig för hemsidan. Justitiekanslern valde att åtala båda ledarna för NSF då de inte utsett en formell ansvarig utgivare. JK anser att Björkqvist är ansvarig i sin egenskap av dåvarande redaktör för hemsidan. Ärleskog anses vara ansvarig i sin roll av ekonomiansvarig i organisationen och den som utförde betalningarna av serverutrymmet i USA.

Pilotfall för JK

När Blekinge Tingsrätt avkunnade sin dom i ansvarsfrågan för drygt två veckor sedan så ansåg man inte att det förelåg några hinder för rättegång när det gällde Björkqvist. När det gällde Ärleskog så avfärdade man misstankarna riktade mot honom. För Justitiekanslern är detta ett pilotfall. Eftersom inte hemsidan haft en ansvarig utgivare så blir den ansvarige den som borde sett till att det fanns en ansvarig utgivare. I detta fallet menar JK att både Ärleskog och Björkqvist haft det ansvaret. JK vill undersöka möjligheterna att åtala mer än en person för ett yttrandefrihetsbrott - något som aldrig tidigare skett.

- Tingsrättens beslut får förstås som så atdet inte är uteslutet att man kan åtala två personer för det här brottet. Det som det föll på var bevisningen som jag tolkar tingsrättens beslut, säger Daniel Gustavsson på Justitiekanslern till Expo.

Försvar har dock en helt annan syn på detta och det kom fram i tingsrättsförhandlingarna. Att endast en kan ses som ansvarig för ett yttrandefrihetsbrott.

- Vad jag har förstått med utgångspunkt från hur lagstiftningen är utformad så borde inte mer än en person kunna ses som ansvarig för det här, säger Anders Ärleskog till Expo.


Ett yttrandefrihetsmål skiljer sig från ett vanligt brottmål. Normalt är det huvudförhandling i brottsfrågan och ansvarsfrågan direkt. När det gäller ett misstänkt yttrandefrihetsbrott så är det först huvudförhandling i ansvarsfrågan. I detta fallet ställer man sig frågan: Är Anders Ärleskog och Björn Björkqvist ansvariga för det som är föremål för åtalet?

Om rätten finner att en eller båda är ansvariga för de bilder som lagts ut på hemsidan så blir det en rättegång i brottsfrågan. Då ställer rätten sig frågan: Utgör bilderna ett lagbrott?

Ämnen i artikeln