Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

På lördagen lanserades ett nytt projekt som flera vis kan ses som en nystart för kretsarna kring det nedlagda Svenskarnas parti.

Den här gången är det inte ett nytt parti, utan en förening med ambitionen att bygga en folkrörelse av klassiskt snitt. Mycket känns igen från frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen för hundra år sedan, vilket man också anknyter till på sin sajt.

I en direktsändning på Youtube från Motgifts studio i Berlin presenterade de sin plan.

Föreningen Det fria Sverige leds av Dan Eriksson från det högerextrema poddprogrammet Motgift och Ingrid Carlqvist från Ingrid & Conrad, ett annat poddprogram med samma ideologiska inriktning. Andra styrelsemedlemmar är Daniel ”Conrad” Frändelöv, Magnus Söderman från Motgift och Robin Holmgren, som deltagit i gatuaktioner tillsammans med Nordisk ungdom och även tjänstgjort i Azov-regementet i Ukraina tillsammans med andra svenska högerextremister.

Av presentationen att döma vill föreningen skapa ett allaktivitetshus för högerextremister, med café, gym, radio- och tv-studio, bibliotek och lekplats. Detta beräknar man ska stå klart inom ett år. Var i landet det ska ligga är inte bestämt än.

På tre års sikt utlovas flera allaktivitetshus i Sverige, och även social verksamhet – man nämner fastighetsköp för att erbjuda hyresrätter ”till svenskar”, vilket bör tolkas som personer som delar föreningens ideologi.

På sikt vill man även bedriva andra typer av näringsverksamhet i en strävan att ”ta tillbaka” områden man anser sig bestulna på.

Det fria Sverige uppger sig inte ha något emot att medlemmar är dubbelorganiserade i andra grupper eller partier. Under webbsändningen visades även korta hälsningsfilmer från bland andra Logik förlag som drivs av kärnan från nedlagda NSF och SvP, Nordisk alternativhöger, Anders Nilsson från Asatru Folk Assembly Scandinavia, samt det slovakiska högerextrema partiet Vårt Slovakien. Det tyska högerextrema partiet NPD:s Jens Pühse framförde en hälsning direkt i studion.

Medlemskap erbjuds i två nivåer, enligt en modell som känns igen från andra liknande organisationer – stödmedlemskap och aktivt medlemskap. Dan Eriksson uppger att man har tänkt ut olika sätt att förhindra att föreningen kuppas.

Förutom att fungera som en ”intresseförening för svenskar” organiserad kring sina hus, har man ambitionen att bygga en social rörelse och ägna sig åt folkbildning. I presentationen talades även om att gripa in och aktivt ”försvara svenskarna” när man anser dessa hotade.

Flera av förgrundsfigurerna i föreningen har lång bakgrund i den högerextrema rörelsen. Dan Eriksson var tidigare medlem i Nationaldemokraterna och SvP, Magnus Söderman tillhörde tidigare Svenska motståndsrörelsen, men lämnade den organisationen innan de bytte namn till Nordiska motståndsrörelsen. Ingrid Carlqvist tillhörde tidigare den muslimfientliga så kallade counterjihadrörelsen, men har de senaste åren rört sig allt mer mot den nazistiska delen av extremhögern.