Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I juni delades ett ”Nationaldagspris” ut av den nystartade Svenska kulturstiftelsen. Stiftelsens finansiering kommer från Mattias Karlssons (SD) Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism – samma stiftelse som finansierar Sverigedemokraternas tankesmedja Oikos.

Ordförande i Svenska kulturstiftelsen är Richard Sörman, kulturredaktör på högersajten Det goda samhället.

Sörman upprepar i sociala medier, och på Det goda samhället, den högerextrema ståndpunkten att det pågår ett folkutbyte och att politiska motståndare försöker ”utplåna vår etnicitet”.

Tre dagar före prisutdelningen skrev Sörman: ”Faktum kvarstår att det verkliga problemet är folkutbytet. Vi svenskar håller på att göra oss till flyktingar i vårt eget land”. I texten argumenterar han för etniska svenskars rätt att slippa leva med människor med bakgrund i Afrika och Mellanöstern. Artikelns rubrik är ”jag vill att de åker hem”.

Gång på gång går Sörman i polemik mot andra inom ytterhögern som förespråkar den officiella sverigedemokratiska ideologin om ”öppen” svenskhet – en nationalistisk gemenskap som är grundad på en homogen kultur, men där ursprung och hudfärg inte ska avgöra om man kan bli svensk eller inte.

Även om den rågången från partiet aldrig har varit konsekvent eller brett förankrad i den sverigedemokratiska rörelsen har det betydelse att så många uteslutits för ”ideologisk avvikelse” på detta område och att Jimmie Åkesson under valåret 2018 stämplade Alternativ för Sverige som ett extremistiskt parti just för deras syn på svenskhet.

”För mig är det ett extremistiskt parti. Till exempel i synen på svenskhet. De tycker inte att man kan bli svensk om man är född i ett annat land, det tycker vi, om man ska uttrycka det enkelt”, sa Jimmie Åkesson då.

I den högerextrema tankevärlden är det inte bara etnonationalismen som lockar Richard Sörman. Han lyfter i flera inlägg fram och intervjuar ”den kloke och insiktsfulle” Robert Almgren, som Sörman beskriver som någon som ”länge varit engagerad politiskt i den nationella rörelsen”.

Almgren har sin bakgrund i Nationaldemokraterna. I dag sitter han i styrelsen för bolaget bakom Logik förlag, som ger ut nazistisk, fascistisk och antisemitisk litteratur. Förlaget var tidigare nära kopplat till Nationalsocialistisk front och Svenskarnas parti men är i dag en del av Det fria Sveriges verksamhet.

Robert Almgren är en framträdande aktivist inom den svenska delen av den så kallade manosfären, en ideologisk strömning som binds samman av ett radikalt motstånd mot jämställdhet och en kamp för vad man beskriver som en ”traditionell” mansroll. Bland de ”experter” på maskulinitet som Sörman genom Almgren lyfter fram i Det goda samhället finns Jack Donovan, som förespråkar ”rasmässigt” homogena samhällen styrda av sammanslutningar av manliga krigare. Kvinnorna ska vara utan rättigheter och förpassas till att föda och ta hand om barn.

I början av året kunde Expo visa hur SD har förändrat sitt förhållningssätt till de högerextrema plattformarna som nu alltmer ses som oproblematiska av partiets ledande företrädare. Men helt entydig är inte bilden.

Magnus Olsson, Sverigedemokraternas ordförande i medlemsutskottet som bereder personärenden, förklarade för Expo att utskottets bedömningar inte förändrats över tid.

Som exempel på SD:s tidigare hårda linje kan vi titta på den förhållandevis tunna motivering partiets ledning presenterade som grund för uteslutningen av ungdomsförbundsledaren Gustav Kasselstrand 2015. I en kommentar på Facebook menade Mattias Karlsson själv att hans linje ”är väldigt klar i detta avseende” och att det viktigaste enligt Karlsson är att partiet ”håller fast vid nolltoleransen, det kompromisslösa försvaret av den öppna svenskheten och bibehåller vår djupa och knivskarpa rågång mot alla rörelser med radikala, auktoritära och/eller rasistiska inslag”.

Och i linje med det finns flera exempel på uteslutningsärenden där det räckt att någon delat länkar till en rasideologisk nyhetssajt.

Partiets medlemsutskott skulle alltså kunna väcka ett uteslutningsärende mot Mattias Karlsson för att han legitimerat och ekonomiskt stöttat en person vars idéer partiet stämplat som extrema. SD-politiker längre ner i näringskedjan har uteslutits för mindre. Men något sådant kommer förstås inte att ske.

Istället kan vi konstatera att inte ens Mattias Karlsson, som brukar beskrivas som SD:s ideolog, tycker att den rågång mot högerextremism som han själv varit drivande bakom behövs längre.

Och Richard Sörman då? På nationaldagen tackade han Mattias Karlsson för hans moraliska och ekonomiska stöd till den Svenska kulturstiftelsen och tidigare i september fick han nytt jobb som programledare i SD:s egen youtubekanal Riks.

Jonathan Leman är researcher på Expo.