Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Förvaltningsrätten i Stockholm dömde på onsdagen i två domar Max Winter Frånlund att betala totalt 60 000 kronor i vite. Det var Länsstyrelsen som ansökt om att förvaltningsrätten skulle döma honom.

Max Winter Frånlund döms för att han i egenskap av arrangör till två anticorona-demonstrationer samlat fler deltagare än vad den så kallade pandemilagen tillät.

Demonstrationerna skedde i Stockholm den 1 maj och 6 juni förra året. Inför båda demonstrationerna hade Länsstyrelsen utfärdat ett föreläggande om vite på vardera 30 000 kronor om inte Max Winter Frånlund vidtog åtgärder för att hindra att antalet tillåtna deltagare överskreds vid demonstrationerna. I domen framkommer det att Winter Frånlund inför demonstrationen istället försökt mobilisera så många som möjligt.

 

Max Winter Frånlund är en centralgestalt inom den konspirationsteoretiska antivaccin- och anticorona-miljön. Hans organisation Frihetsrörelsen har stått som samlande kraft bakom de största demonstrationerna i Sverige. Sedan en tid tillbaka är han även en av företrädarna för partiet Rikslagen, som är kopplat till det högerextrema så kallade Nätverket

Max Winter Frånlund företrädde sig själv i förvaltningsrätten. Han brukar förespråka idéer hämtade från den amerikanska sovereign citizen-rörelsen, som bland annat anser ett de själva kan bestämma vilka lagar de skulle följa och som har en tradition av att företräda sig själva i domstolsprövningar genom att hävda att lagarna inte är applicerbara. Den här gången uppgav han i stället, i en video han publicerat, att han ville bemöta rätten utifrån deras regler.

Han argumenterade i rätten att pandemilagen är underordnad EU-rätten och, enligt hans tolkning, ger den honom rätten att offentligt samla människor. Efter avslutad förhandling var han segerviss. I videon han lade ut menade att han talat för sin sak ”med stor framgång” och det som hade hände i rätten var en ”stor seger för frihet och rättvisa”.

Han ska även ha framfört att han inte kan dömas eftersom rätten inte kan ”bevisa” att han var arrangör då han nekats tillstånd. Enligt vad som framhålls i videon så blev rätten ”ställd” och ”skakig” inför hans argumentation. Om han mot förmodan skulle fällas så är rätten att betrakta som olaglig och därmed ”korrupta”, menar han.

Förvaltningsrätten underkände dock Max Winter Frånlunds invändningar. 

Efter domen gick en annan företrädare för Frihetsrörelsen, Natalie Jonsson som också närvarade under rättegången, ut på sociala medier och menade att Max Winter Frånlund fällts ”trots att han påpekat för rätten att en dom skulle strida mot lagen och alla typer av mänskliga rättigheter”.

Domarna kan överklagas och enligt vad som framkommit på sociala medier så planerar Max Winter Frånlund att ta ärendet vidare till kammarrätten.