Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under fredagen hölls ett seminarium i Sveriges riksdag med syfte att sprida en bild av att framtagandet av coronavacciner var ett sätt att minska och förslava jordens befolkning.

Bakom seminariet stod den numera partilösa riksdagsledamoten Elsa Widding, som lämnade Sverigedemokraterna i maj i år.

Enligt inbjudan, som Widding är avsändare av, skriver hon att seminariet handlar om covid-19-vaccinernas effektivitet och hur säkert det är att ta dessa. Formuleringarna i inbjudan är av frågande och diskuterande karaktär och i inbjudan framstår syftet med seminariet som en objektiv genomlysning av vaccineringsförfarandet under pandemin för att förhindra framtida misstag.

Men de personer som Widding bjudit in att tala på seminariet, som hon kallar experter, är framstående personer ur den internationella antivaccin-miljön.

”Inte vaccin – en krigshandling”

Sasha Latypova presenteras i Widdings seminarieinbjudan som en person som ”arbetat med kliniska tester för över 60 olika läkemedelsbolag” i över 25 år. Under en timme talade hon på ämnet ”Processen bakom framtagande, godkännande och distribution av covid-19-vaccin”. Tidigare har Latypova hävdat att covid-19-pandemin är biologisk krigsföring, där amerikanska staten och läkemedelsbolag arbetar i maskopi med varandra.

I en video från amerikanska Epoch Times säger hon att coronavaccinerna egentligen är en del av en militär operation.

– Det här är inte medicinska produkter, de är en del av en krigshandling, säger Sasha Latypova i videon.

Under seminariet i riksdagen sprider hon samma budskap. Under sin föreläsning landar hon i slutsatsen att meningen med coronavaccinerna var att göra skada.

– Inga misstag gjordes, intentionen var att göra skada, säger hon.

Sasha Latypova säger under seminariet i riksdagen att meningen med coronavaccinationerna var att göra skada.
Sasha Latypova säger under seminariet i riksdagen att intentionen med coronavaccineringen var att göra skada. Skärmdump/Expo

Enligt henne togs vaccinerna fram för att minska antalet levande människor på jorden och att förslava de som inte dött av skador som de, enligt henne, ådragit sig som en följd av vaccineringen.

Hoppade av SD efter konspirationskonferens

Expo kunde i april avslöja Elsa Widdings deltagande på konferensen Spotlight i norska Stavanger – något Widding fick skarp kritik för från regeringsmedlemmar och andra riksdagsledamöter.

Bland annat skrev utbildningsminister Mats Persson (L) efter Expos avslöjande i en tweet att Elsa Widding ”visar prov på ett kunskapsförakt som inte anstår en riksdagsledamot”. Hon fick också kritik för att bland annat ha delat scen med personer som relativiserat Förintelsen.

Kort senare lämnade Widding Sverigedemokraterna i protest mot att partiledningen, enligt hennes uppfattning, inte försvarat henne tillräckligt.

Flera av de som var inbjuda som ”experter” av Elsa Widding under fredagens riksdagsseminarie deltog också på Spotlight-konferensen i Norge. Bland annat den schweiziska juristen Philipp Kruse och den brittiska parlamentsledamoten Andrew Bridgen. Den sistnämnda har fått massiv kritik för sina jämförelser mellan vaccineringen under covid-19-pandemin och Förintelsen. Han har också medverkat i en brittisk förintelseförnekares podcast.

Deltog gjorde också den amerikanska läkaren Pierre Kory, som så sent som i augusti 2023 fick sin amerikanska läkarlicens indragen efter att han upprepade gånger spridit ”medicinsk missinformation”.

Svarar inte på frågor: ”Hört att du är pedofil”

När Expo söker riksdagsledamoten Elsa Widding för att ställa frågor om seminariet och de deltagare hon valt att bjuda in som talare dröjer svaret. När hon återkommer via sms och vänder hon sig emot beskrivningen av talarna.

”Ingenting av det du påstår är det minsta sant", skriver Elsa Widding.

Hon frågar också om Expos reporter satt sig in i frågan om WHO:s uppdatering av det internationella hälsoreglementet som är bindande för alla medlemsländer. En knapp timme senare skickar riksdagsledamoten fler sms till Expos reporter.

”Jag har hört att du är pedofil!! Hur känns det??”

”Har du egna barn??”

”Eller är det bara ett rykte??”

Hon avslutar med att fråga om Expos reporter är betald av vaccinindustrin.

Högerextrema alternativmedier på plats

På plats för seminariet i riksdagen fanns förutom Widdings inbjudna talare en rad högerextrema alternativmedier, däribland Frihetsnytt, SwebbTV och Nya Tider samt konspirationsspridnade sajten Newsvoice.

Samtliga av dessa har återkommande spridit konspirationsteorier om coronapandemin och prorysk propaganda om Rysslands krig i Ukraina. SwebbTV, Nya Tider, Frihetsnytt och Newsvoice omskrivs i Totalförsvarets forskningsinstituts rapport Rutten Demokrati – konspirationspropaganda, rasism och våld från 2023. Medierna beskrivs som en del av det myndigheten kallar antidemokratiska extremistmiljöer och spridare av bland annat antisemitism, islamofobi och pseudo-vetenskap.

Lyssna på Studio Expo:

”Lämna WHO”

Under söndagen manifesterade flera av seminariegästerna på Södermalm i Stockholm under parollen ”Exit WHO”. Bakom demonstrationen stod bland andra Partiet MoD, Sjuksköterskeuppropet och Läkaruppropet. Av seminariedeltagarna från riksdagen så talade Elsa Widding, Pierre Kory, Andrew Bridgen och Sasha Latypova inför cirka 400 personer.

Grupperna bakom manifestationen hävdar att FN-organet Världshälsoorganisationen (WHO) i förlängningen försöker inrätta en världsregering och ta kontroll över sina medlemsländer och införa ”tvångsmedicinering och utökad censur”.

Expo har även sökt riksdagens säkerhetsavdelning som hänvisar till Elsa Widding.