Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var första maj och 6 juni 2021 som Max Winter Frånlund och Filip Sjöström, som då tillsammans ledde den så kallade Frihetsrörelsen, arrangerade två av rörelsens demonstrationer mot coronarestriktioner under pandemin.

Båda manifestationerna lockade högerextrema grupperingar och personer ur extremhögern och skedde i strid med den gällande, tillfälliga, pandemilagen. Max Winter Frånlund har tidigare dömts att betala totalt 60 000 kronor i vite till staten för att ha varit arrangör för sammankomsterna som lockade långt fler än de 20 respektive 100 som tilläts då manifestationerna ägde rum.

Döms för ordningsbrott

Under fredagen meddelade Stockholms tingsrätt att Max Winter Frånlund döms för två fall av brott mot ordningslagen genom att ha anordnat demonstrationerna den 1 maj och 6 juni 2021, utan att ha ansökt om tillstånd från polisen.

Under hela processen har Max Winter Frånlund nekat till brott. I polisförhör uppger han att han inte ”är en person med ett personnummer” och inte är ”statens egendom”. Det är idéer som är hämtade från den amerikanska så kallade Sovereign citizen-rörelsen som Max Winter Frånlund tidigare försökt använda när han uppträtt i domstol – dock utan framgång.

Tingsrätten slår, bland annat med hjälp av Winter Frånlunds videor på sociala medier, fast att han varit arrangör för sammankomsterna och ledare för Frihetsrörelsen.

Lyssna på Studio Expo:

Håller sig undan 

Filip Sjöström, som tillsammans med Winter Frånlund var ansikte utåt för Frihetsrörelsen kom inte till rättegången i Stockholms tingsrätt. Han har enligt tingsrätten inte gått att delge en kallelse till domstolsförhandlingen.

Till Expo uppger Stockholms tingsrätt att preskriptionstiden för den första åtalspunkten om brott mot ordningslagen gällande demonstrationen 1 maj redan gått ut och att åtalet mot Sjöström på den punkten därför är nedlagt.

Tingsrätten uppger också att den andra åtalspunkten mot honom, gällande samma brott vid demonstrationen den 6 juni, med stor sannolikhet också kommer att läggas ner då preskriptionstiden för den går ut den 7 juni. Något formellt beslut har dock inte tagits än.

Flöt samman med extremhögern

Frihetsrörelsen var Sveriges samlande konspirationsteoretiska organisation under covid-19 pandemin och blev med tiden allt mer integrerad i den högerextrema miljön. 

Under covid-19-pandemin arrangerade Frihetsrörelsen ett flertal demonstrationer varav flera bröt mot de tillfälliga svenska lagarna för att begränsa folksamlingar i syfte att hålla ned smittspridningen av covid-19. Det förekom under flera av demonstrationerna våldsamheter mot polisen. 

I januari 2022 höll Frihetsrörelsen sin sista och största manifestation i Stockholm. Den samlade fler än 5000 personer och lockade även Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som deltog med ett 50-tal aktivister. Idag är Frihetsrörelsen insomnad och dess ledande aktivister återfinns numer på olika håll i den konspirationistiska eller högerextrema miljön.

Filip Sjöström och Max Winter Frånlund närmade sig sedan grundandet av Frihetsrörelsen delar av den högerextrema miljön och kom att alliera sig med det högerextrema Nätverket. Både Sjöström och Winter Frånlund deltog på tillställningar som Nätverket anordnade – bland annat Nätverkets bok och mediemässa.

Dagsböter och brist på bevis

Max Winter Frånlund döms för två fall av brott mot ordningslagen till 40 dagsböter om 140 kronor vardera, det vill säga totalt 5600 kronor.

Ytterligare en person som åtalades jämte Max Winter Frånlund och Filip Sjöström för samma brott friades helt i brist på bevisning.