Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det fria Sverige har sitt högkvarter i Älgarås i Töreboda kommun där de driver ”Svenskarnas hus”. Förutom huset, som ska fungera som en samlingsplats för nationalister, spelar de in podcasts och driver sedan en tid tillbaka det nazistiska bokförlaget Logik förlag.  
Föreningens podd Svegot drivs av frontfigurerna Magnus Söderman, Dan Eriksson och Björn Björkqvist. Alla med lång bakgrund i vit makt-miljön. I podden sprids nu öppen antisemitism.

”Driv ut judarna ur Skandinavien”

I en poddsändning i april diskuterade trion regeringens förslag om att förbjuda förnekandet av Förintelsen. Dan Eriksson, som också är ordförande för Det fria Sverige, tog upp att judiska ungdomsförbundet i Sverige visat stöd för lagförslaget. Något som Dan Eriksson menade var skäl nog för etnisk rensning.

”Att judar tar sig rätten att vilja diktera vad svenskar ska få diskutera och inte i sitt eget land. Bara det borde vara skäl nog för högafflar och driva ut varenda jude ur Skandinavien. Att man är så förbannat fräck att man tror sig ha rätten att bestämma vad vårt folk ska få diskutera eller inte.”

Magnus Söderman uppmanade i samma podd till en eskalering av förintelseförnekande innan ett eventuellt förbud är på plats.

”I kölvattnet av detta, fram tills det blir förbjudet, får vi låta pressarna gå och se till att det finns mycket litteratur i ämnet. Ni därute får köpa på er så mycket ni kan innan det är förbjudet.”

Lägger skulden för pogromer på judar

Magnus Söderman höll ett antisemitiskt anförande i podden den 28 maj. I en raljerande utläggning lägger han skulden för historiska pogromer mot judar på judarna själva. Utläggningen är som en historisk exposé över grova antisemitiska anklagelser och konspirationsteorier så som att judar ritualmördar och spred pesten genom att förgifta brunnar.

Dan Eriksson i Det fria Sveriges Telegramkanal 2019.

På Det fria Sveriges Telegramkanal lade Dan Eriksson 2019 upp ett citat som beskriver hur Martin Luther ansåg att judar ska behandlas och som Luther gav uttryck för i sin antisemitiska bok från 1500-talet ”Om judarna och deras lögner”. Synagogor och judiska skolor ska brännas, rabbiner ska straffas med döden om de predikar och judar ska skickas till tvångsarbete. Eriksson frågar i tråden:

”Vad tänker ni om Luthers lösning på den där eviga frågan?”

I Det fria Sveriges tidning Nationalisten från februari 2021 skriver en krönikör att ”Sverige kan behöva en dos nationalsocialism eller fascism för att rida ut stormen och ta itu med hotbilderna.”

Bakgrund i nazismen

Den grova antisemitismen som Det fria Sverige propagerar går i linje med deras frontfigurers tidigare politiska gärning där antisemitismen och vurmandet för nazism varit central. Dan Eriksson har även tidigare beskrivit att han vill se etnisk rensning av judar. På vit makt-forumet Nordisk.nu skrev han 2007 ett inlägg där han hyllade Adolf Hitler.

”Du var den störste, den som väckte Europa ur dess dvala. Tyvärr blev den eviges ('den evige' är en nazistisk beteckning på judarna, reds. anm.) styrkor för starka. Men vi tar nu upp din kamp, och vi lovar att slutföra den - vad det än må kräva.”

Magnus Söderman har varit aktiv i nazistorganisationer som Svenskarnas parti och innan dess ideolog för Svenska motståndsrörelsen, numera Nordiska motståndsrörelsen.

Dan Eriksson har varit aktiv i Svenskarnas parti, nazistiska Info-14 och Nationaldemokraterna. I dag är han vid sidan om ordförande för Det fria Sverige även ordförande för högerextrema Europa Terra Nostra.

Björn Björkqvist var propagandaansvarig i Nationalsocialistisk front och var även aktiv efter organisationens ombildning till Svenskarnas parti.

2020 har profiler inom Nordiska motståndsrörelsen och Det fria Sverige gästat varandras sociala aktiviteter och aktivister från de båda organisationerna har bedrivit gemensam närstridsträning. Även i retoriken har avståndet minskat sedan DFS språkbruk blivit alltmer militant och öppet rasideologiskt, något som framgår i Expos årsrapport

Det fria Sveriges aktiviteter består i huvudsak av sociala tillställningar i Svenskarnas hus, där de hållit föredrag och anordnat fester och sommarläger med träning och ideologisk skolning. Organisationen är även aktiv i kampanjer, bland annat för att stoppa ett moskébygge i Karlstad, men även socialt arbete som att erbjuda sig handla mat åt äldre i närområdet.